Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Fundació Parc Taulí

La Fundació Parc Taulí és l'entitat gestora de l'I3PT, que posa a disposició l'estructura necessària per portar a terme la finalitat de l'institut.

Va ser creada el 1993 per les entitats Mútua Sabadellenca i Caixa d’Estalvis de Sabadell amb l’objecte de potenciar la docència, la recerca i la innovació entre els professionals del Parc Taulí, tant des de l’òptica cientificomèdica com des de la gestió i organització de l’activitat assistencial.

El treball per a l’excel·lència científica i per a la construcció d’un model de recerca i innovació autosostenible i generador de potencial de negoci són els eixos sobre els quals pivota la seva activitat. La Fundació està compromesa amb els seus investigadors, amb la comunitat científica i amb el territori. En aquest sentit incorpora empreses, centres tecnològics, centre de coneixement i la universitat de referència, la UAB, en el seu model, conformant un veritable ecosistema de la recerca i la innovació.

Valors com creativitat, treball en equip, excel·lència, transversalitat i cooperació impregnen el treball i la cultura d’empresa i suporten la veritable força motriu de tota aquesta activitat: el coneixement i la motivació dels professionals en la cerca de mètodes i eines que ajudin a una millora de la salut de les persones.

Tot això és possible gràcies al suport dels òrgans de govern i de la direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí i de la Fundació Parc Taulí, així com al treball i la il·lusió dels seus professionals.

Missió

  • Donar suport a les institucions del Parc Taulí en aspectes de docència, de recerca/innovació, en la formació científico-mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sostenen el model assistencial.
  • Establir lligams d’àmbit nacional o internacional amb universitats, institucions o indústries del sector sanitari i amb la societat civil.