Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Organs de govern i representació

Patronat

Patronat de la Fundació Parc Taulí

És l'òrgan de govern de la Fundació Parc Taulí.

President

 • Francesc Gòdia Casablancas - Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Vicepresident

 • Modesto Custodio Gómez - President de Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)

Vocals

 • Joan Martí López - Director general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)
 • Lluís Brunet Berch - Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Francesc Luque López - Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Joan Marcet Morera - Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Isabel Amat Riera - Nomenada per la Fundació Parc Taulí
 • Lluís Donoso Bach - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Xavier López Luján - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Miquel Ángel Seguí Palmer - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Joan Tàsias Margenat - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Sabadell Asseguradora Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. - Membre nat, pendent de nomenament de representant
 • BBVA - Membre nat, pendent de nomenament de representant
 • Banc Sabadell, representat pel Francesc Casas Selvas - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Armand Sánchez Bonastre - Nomenat per la Fundació Parc Taulí, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Carlos Eliseo Sánchez Lancis - Nomenat per la Fundació Parc Taulí, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona
 • Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, representada per Antoni Maria Brunet i Berch - Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Mútua Sabadellenca, Fundació Privada, representada per Pablo Pierre Prats - Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Secretari

 • Francesc Luque López - Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Vicesecretària

 • Laura Bayó Braut - Nomenada per la Fundació Parc Taulí

Comissió mixta

Comissió mixta Universitat Autònoma de Barcelona - Institut Universitari Parc Taulí (UAB)

Nomenats per part de la Fundació Parc Taulí

 • Francesc Gòdia Casablancas - President de la Fundació Parc Taulí
 • Lluís Blanch Torra - Director de l'Institut Universitari Parc Taulí / Direcció delegada de la Fundació Parc Taulí
 • Joan Martí López - Director de la Fundació Parc Taulí / Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Nomenats per part de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • Miquel Vilardell Tarrés - Catedràtic de universitat numerari
 • Carles Jaime Cardial - Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació
 • Salvador Navarro Soto - Secretari

 

Comitè de Gestió

Comitè de Gestió de la Fundació Parc Taulí

És l’òrgan de direcció de la Fundació Parc Taulí

 • Francesc Gòdia Casablancas - President del Patronat de la Fundació Parc Taulí
 • Joan Martí López - Director de la Fundació Parc Taulí / Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Lluís Blanch Torra - Director de Recerca i Innovació del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Antonio Llamas Losilla - Director de Recursos Humans. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Ramon Maspons Bosch
 • Gloria Palomar Frías - Directora de Gestió de la Fundació Parc Taulí