Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Portfoli d'innovació

Biotecnologies

Biotecnologies

 • Primers per a la detecció d’Helicobacter Pylori
  Seqüència de nous primers en les regions conservades dels gens dels factors de virulència, millorant la detecció precoç del càncer gàstric.
   
 • Biomarcadors per al diagnòstic de la VAP (ventilator associated pneumonia)
  Panell de biomarcadors que permet el diagnòstic precoç de la pneumònia adquirida per ventilació assistida, abans de les manifestacions clíniques.
   
 • Teràpia cel·lular en ALI / ARDS
  Nou tractament basat en teràpia cel·lular per a la lesió pulmonar aguda (ALI) i síndrome de destret respiratori agut (ARDS)

TIC

Tecnologies de la informació i comunicació

 • Sistema de gestió de la innovació
  Nou sistema per a gestionar la innovació hospitalària
   
 • Sistema de gestió d’assaigs clínics (GEIC)
  Integració del Sistema de Gestió d’assaigs clínics (GEIC) per a l’automatització de la dispensació de fàrmacs
   
 • Estimulació cognitiva a la UCI
  Plataforma interactiva avançada que redueix les seqüeles neuropsicològiques a llarg termini de malalts crítics
   
 • NEUROCONTENT: suport rehabilitació cognitiva
  Rehabilitació cognitiva per a pacients amb esquizofrènia, post-UCI i TEA (transtorn de l’espectre autista) infantil
   
 • Projecte de ventilació no invasiva
  Plataforma que millora el monitoratge del pacient amb ventilació mecànica no invasiva i facilita el diagnòstic automatitzat dels esdeveniments
   
 • Sistema monitoratge i gestió de l’accés vascular
  SiMGAV: sistema de monitoratge i gestió de l’accés vascular que millora l’activitat assistencial i optimitza recursos (llistes d’espera, control de qualitat, docència, investigació)
   
 • BETTER CARE NET
  Plataforma de monitoratge del pacient crític que permet la sincronització, integració i centralització de les senyals biomèdiques
   
 • Escenaris virtuals
  Educació mèdica de medicina intensiva basada en escenaris virtuals

Dispositius mèdics

Dispositius mèdics

 • DIT
  Millora en l’accés i separació de teixits en cirurgia endoscòpica
   
 • Pròtesi de correcció de malformació del tòrax
  Pròtesi externa que corregeix el pectus excavatum (malformació del tòrax)
   
 • Interacció i cooperació interpretativa persona-robot
  Avança significativament en sistemes d’interacció acomodativa eficient i fiable en entorns d’alta seguretat
   
 • Mètode identificatiu de dentadures
  Sistema que permet la identificació segura de les dentadures amb un mètode senzill i barat que redueix despeses
   
 • Cinturó de contenció física (seguretat)
  Sistema portable de contenció física, únic en el mercat, per a la seguretat de persones dependents, adaptable a diferents tipus de cadires de confort
   
 • Generador electroquirúrgic
  Sistema de transmissió inalàmbrica de la senyal de control per a l’alimentació de l’electrocauteri
   
 • Sistema d’il·luminació intel·ligent
  Sistema d’il·luminació per a quiròfans amb orientació automàtica segons la zona de treball, adaptable a instal·lacions que permeten treballar en zones asèptiques
   
 • Envàs per triple teràpia
  Possibilitat de fer teràpies combinades en una sola presa, millorant el seguiment del tractament per part del pacient
   
 • Contenidor d’agulles
  Millora de la seguretat del personal instrumentista de quiròfan
   
 • Pròtesi per artroplàstia de genoll
  Pròtesi feta a mida, amb noves característiques que faciliten la implantació i el posterior maneig del pacient

Diagnòstic

Diagnòstic

 • Rx Tòrax
  Detecció precoç del cancer de pulmó mitjançant Cad sobre radiografia de tòrax no informada

Innovació social, guies i altres

Innovació social, guies i altres

 • Lluita contra la pobresa i la prevenció de l'exclusió social i les seves implicacions en salut mental
  Genera mecanismes per a la reinserció social de persones en situació de pobresa i/o risc d'exclusió social i pal·lia els efectes en salut mental d'aquesta població
   
 • Unitats d'Informació Social (UIS)
  Transmissió d'informació i documentació de casos complexos (per la seva gravetat i pel nombre de dispositius que intervenen) entre els àmbits social, sanitari i educatiu