Presentació

La Unitat d'Innovació Parc Taulí (UDIPT) dóna suport als professionals del Parc Taulí perquè les seves idees arribin al mercat, transformant el coneixement científic, mèdic i assistencial en benefici de la salut i la societat i generant oportunitats de negoci.

També promou la col·laboració amb les empreses, universitats i altres institucions, així com la participació en projectes d'R+D+I, buscant que la innovació sigui transferida en termes de cost-efectivitat.

La UDIPT pretén ser una unitat de referència en temes d'innovació entre els hospitals de Catalunya i Espanya. Es projecta com a pionera en la promoció de l'R+D+I i en la transferència de la tecnologia, contribuint així al creixement del país i de la seva competitivitat.