Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Presentació

La Unitat d'Innovació Parc Taulí (UDIPT) dóna suport als professionals del Parc Taulí perquè les seves idees arribin al mercat, transformant el coneixement científic, mèdic i assistencial en benefici de la salut i la societat i generant oportunitats de negoci.

També promou la col·laboració amb les empreses, universitats i altres institucions, així com la participació en projectes d'R+D+I, buscant que la innovació sigui transferida en termes de cost-efectivitat.

La UDIPT pretén ser una unitat de referència en temes d'innovació entre els hospitals de Catalunya i Espanya. Es projecta com a pionera en la promoció de l'R+D+I i en la transferència de la tecnologia, contribuint així al creixement del país i de la seva competitivitat.