Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Xarxes nacionals

CIBER - Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias

Liderats

CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES)

  • Grup 33 "Uso de la transformada wavelet para el análisis de curvas del respirador". IP: Lluís Blanch Torra
  • Grup 30 “Control de calidad de la espirometría mediante un sistema en red”. IP: Eduard Monsó Molas

CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREND)

Àrea 6, grup 9 “Infección por helicobáter pylori”. IP: Xavier Calvet Calvo

Participats

CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES)

Grup 10. Investigador: Manel Luján Torné

RETICS - Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud

Liderades

Red Española de Investigación en Sida (RIS)

  • RIS 06 (Red Española de Investigación en Sida). Resolució 29/11/2011. IP: Maria José Amengual Guedan
  • RIS 12 (Red Española de Investigación en Sida). Resolució 10/12/2012. IP: Ferran Segura Porta

Red Española de Investigación en Patologia Infecciosa (REIPI)

Resolució 29/11/2011. IP: Ferran Segura Porta

Red de Servicios Sanitarios orientados a Enfermedades Crónicas (REDISSEC)

Resolució 10/12/2012. IP: Maria Luisa Baré

Plataformes

 

Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS)

Plataforma que fomenta la innovació en tecnologia sanitària per fer més sostenible el Sistema Nacional de Salut, donant suport al desenvolupament de la cultura innovadora, per facilitar la integració del sistema ciència-indústria en el camp de la tecnologia mèdica.

Coordinació del Programa Unidades de Apoyo a la Innovació. IP: Lluís Blanch Torra
 

Altres

Red de Entidades Gestoras de Investigació Clínica (REGIC)

Associació que té l'objectiu de crear un entorn de col·laboració entre les entitats associades per a la promoció i el desenvolupament d'activitats de gestió, valorització i transferència del coneixement al sector productiu.

Red OTRI Universidades

Xarxa que potencia i difon el paper de les universitats com a elements esencials dins del sistema nacional d'innovació.