Grup A2G3 - Infeccions comunitàries i relacionades amb l'atenció sanitària

Introducció

El Grup d'estudi de les infeccions comunitàries i relacionades amb l'atenció sanitària ha estudiat els mecanismes patogènics d'algunes de les infeccions més prevalents al nostre medi des dels anys 80, mitjançant un treball col·laboratiu entre un equip multidisciplinar, que inclou metges infermers, farmacèutics, veterinaris, epidemiòlegs i psicòlegs que treballen al Parc Taulí. La majoria d'ells també tenen responsabilitats docents a la Universitat Autònoma de Barcelona. El nostre equip aborda diferents infeccions dins un marc comú, específicament, malalties relacionades amb l'atenció mèdica, les zoonosis i la infecció per VIH, des d'una perspectiva epidemiològica, clínica i terapèutica. Durant anys ha estat obtenint suport financer públic per portar a terme projectes competitius, sota el lideratge del Dr. Ferran Segura, i des del 2016, del Dr. Oriol Gasch. Actualment està acreditat com a Grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (AGAUR; SGR, 2017-677).

Línies de recerca

 • Estudi de les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària (IRAS):
  • Maneig d’infeccions causades per microorganismes multiresistents i infeccions difícils de tractar (1.1) Infeccions en pacients crítics (1.2) Endocarditis infecciosa bacterièmia (1.3) Millora en el diagnòstic de Malalties infeccioses.
  • Prevenció de les IRAS i la resistència als antimicrobians (2.1) Educació de personal sanitari i pacients (2.2) Epidemiologia de les IRAS (2.3) Estratègies innovadores per millorar el control de les IRAS.
  • Activitat antimicrobiana i eficàcia clínica dels antibiòtics (3.1) Estudis PK / PD (3.2) tractament antibiòtic domiciliari endovenós (TADE) (3.3) Programes per a l'optimització en l’ús dels antimicrobians.
 • Estudi de les principals zoonosi amb impacte en la salut:
  • Identificació de nous hostes i vectors. Identificació i estudi de zoonosis emergents (ex. R. massiliae-Bar29, noves espècies de Bartonella i altres microorganismes zoonòtics emergents).
  • Descripció clínica i epidemiològica de les principals zoonosis. Determinació de factors de risc.
  • Optimització de les tècniques moleculars per millorar el diagnòstic de les principals zoonosis.
 • Estudi de la infecció pel Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH).
  • Estudi de la reconstitució del sistema immune sota teràpia HAART i les seves possibles diferències depenent de l’edat. Estudiar la dinàmica del sistema immune en pacients d’edat avançada és de gran importància. Un dels objectius de traducció d’aquesta línia és trobar objectius terapèutics i/o biomarcadors que permetin un tractament/seguiment més específic en funció de les característiques del pacient. L’interès per aquesta subpoblació de pacients és dual: des d’una perspectiva immunològica i epidemiològica (factors de risc, adherència al tractament, comorbilitats, retard del diagnòstic...).
  • Abordatge de les comorbilitats relacionades amb la infecció per VIH.
  • Eficàcia de diverses pautes de tractament antiretroviral. A través de la nostra participació en assaigs clínics que brinden nous coneixements sobre el tractament, i diferents cohorts nacionals i internacionals de VIH, en les quals assumim el lideratge d’estudis específics. (PISCIS, CORIS, COHERE, Col•laboració de cohort ART).
  • Estudi de la coinfecció amb VHC.

Nivell d'acreditació

Grup consolidat

Composició del grup

 • Oriol Gasch Blasi (Cap de grup)
 • Silvia Capilla Rubio
 • Emilio Diaz Santos
 • Mateu Espasa Soley
 • Lluís Falgueras López
 • Inmaculada Fernández Moreno
 • Dionísia Fontanals Aymerich
 • Ana Granados Maturano
 • Ignacio Martín-Loeches Carrondo
 • Abel Mujal Martínez
 • Marta Píriz Marabajan
 • Jordi Vallès Daunis