Grup A2G1 - Microbioma respiratori i infecció respiratòria comunitària

Introducció

El grup multidisciplinar del microbioma respiratori està format per investigadors especialistes en pneumologia, microbiòlegs i biòlegs que participen en projectes col•laboratius i individuals amb l'objectiu de determinar el microbioma bronquial (bacterià, víric i fúngic) mitjançant mitjançant tècniques convencionals i moleculars cultiu-independents (metagenòmiques) i de la resposta inflamatòria bronquial associada. El grup ha desenvolupat activitat de recerca compartida i forma part de les xarxes de recerca Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERes) i del grup de Recerca Consolidat Reconegut per la Generalitat de Catalunya (20154 SGR 801).

Línies de recerca

  • Estudi del microbioma en la MPOC: a) Microbioma respiratori en la MPOC i la seva associació amb l’exacerbació freqüent; dinàmica de poblacions i la seva relació amb la resposta immune; b) Microbioma MPOC i la seva associació amb característiques de fragilitat per exacerbacions freqüents, així com identificació e intervenció de determinants de reingrés i mortalitat després d’un episodi d’exacerbació greu de la MPOC; c) Microbioma i efecte del tabac; i d) Validació de la mostra d’esput com a mostra pulmonar en la MPOC.
  • Fibrosis quística: estudi longitudinal de dinàmica de poblacions microbianes i topografia del tracte respiratori.
  • Estudi del microbioma en l’asma i topografia del tracte respiratori.
  • En la malaltia pulmonar intersticial difusa es pretén definir el paper de la infecció vírica en la exacerbació.
  • El grup d'investigació respiratòria comunitària forma part del CIBER de Malalties Respiratòries (Grup 18 IP: J. Rello y Grup 30 IP: E. Monsó). A més aquesta línia d'investigació està acreditada per l'AGAUR. El grup col·labora activament en estudis multicèntric en l'esfera de la pneumònia pneumocòccica bacterièmica (Hospital Vall d'Hebrón) i factors de risc de gèrmens resistents en pneumònia comunitària (Estudio GLIMP).

Nivell d'acreditació

 Grup en fase de consolidació

Composició del grup

  • Marian García Núñez (Cap de grup)
  • Óscar Cuevas Lobato
  • Juli Font Rocabayera
  • Miguel Gallego Diaz