Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Grup A4G1 - Obesitat i síndrome de Prader Willi

Introducció

El grup està format per investigadors clínics relacionats amb l’obesitat i la nutrició (endocrinòlegs, cirurgians, nutricionistes, neuropsicòlegs, psiquiatres), però també comprèn col•laboradors externs dedicats en exclusivitat a la investigació (neuroradiòlegs, neuropsicòlegs especialitzats en el maneig de dades de neuroimatge, etc).

La investigació que porta a terme el grup és traslacional, des del laboratori fins al seguiment dels pacients amb obesitat amb i sense síndrome de Prader-Willi (SPW). Pretén estudiar diferents aspectes de l’obesitat que poden veure's influïts per la cirurgia bariàtrica (psicopatologia, estat d’inflamació, el microbioma intestinal, etc.). Quant al SPW es pretén estudiar els mecanismes de gana i sacietat, ja sigui a nivell perifèric (pèptids gastrointestinals) o a nivell central (connectivitat cerebral en àrees per la motivació d’ingesta o àrees alternatives). També estudiar l’efecte de l’hormona de creixement en els adults amb SPW sobre la hipotonia central mitjançant ressonància magnètica funcional.

Línies de recerca

 • Obesitat mòrbida. Efectes de la cirurgia bariàtrica en la inflamació, metabolòmica i microbioma.
 • Psicopatologia de l’obesitat mòrbida.
 • Susceptibilitat genètica com a predictor de la pèrdua de pes.
 • Creació d’un banc de mostres de teixit adipós per estudis d’aspectes relacionats amb el metabolisme i la secreció hormonal que comporten intolerància als hidrats de carboní i/o del balanç energètic.
 • Prader Willi i hormona de creixement.
 • Prader Willi. Estudi de la hiperfàgia. Pèptids gastrointestinals de gana i sacietat. Estudi de connectivitat cerebral.

Nivell d'acreditació

Grup en fase de consolidació.

Composició del grup

 • Assumpta Caixàs Pedragós (Cap de grup)
 • Tura Benítez Comas
 • Laura Blanco Hinojo
 • Marta Bueno Díez
 • Laia Casamitjana Espuña
 • Ramon Coronas Borri
 • Yolanda Couto Rosende
 • Joan Deus Yela
 • Susanna Esteba Castillo
 • Olga Giménez Palop
 • Antonia Humanes Zamora
 • Marta Hurtado Ortuño
 • Laférrère Blandine
 • Albert Lecube Torelló
 • Marina Luengo Moral
 • Alexis Luna Aufroy
 • Gerard Martínez Vilavella
 • Sandra Montmany Vioque
 • Ramon Novell Alsina
 • Rocío Pareja Franganillo
 • Jesús Pujol Nuez
 • Pere Rebasa Cladera
 • Raquel Tirado Godàs
 • Roser Trallero Casañas