Català Castellà Anglès Francès Romanès Àrab Xinès (tradicional)

Grup A3G6 - Psicosi

Introducció

 

Línies de recerca

 • Biomarcadors d’estrès i risc de desenvolupar un trastorn psicòtic.
 • Impacte de les hormones en l’expressió clínica dels trastorns psicòtics.
 • Neurocognició i cognició social en trastorns psicòtics incipients: implicacions pronòstiques i terapèutiques.
 • Conseqüències psicopatològiques i biològiques del maltractament en adolescents i adults joves.

Nivell d'acreditació

Grup consolidat.

Composició del grup

 • Xavier Labad Arias (Cap de grup)
 • Maribel Ahuir Pérez
 • David Barbero Valverde
 • Jesús Cobo Gómez
 • Josep Crosas Armengol
 • Rosa Gabernet Florensa
 • Àlex González Rodríguez
 • Itziar Montalvo Aguirrezabala
 • Meritxell Tost Bonet