Presentació

La Unitat d'Innovació Parc Taulí (UDIPT) dóna suport als professionals de la institució perquè les seves idees arribin al mercat, transformant el coneixement científic, mèdic i assistencial en benefici de la salut i la societat i generant oportunitats de negoci.

En aquest sentit es promou la cultura d'innovació, amb l'objectiu d'incorporar-la en l'activitat diària assistencial; la col·laboració amb les empreses, universitats i altres institucions i la participació en projectes d'R+D+I. Totes aquestes accions contribueixen a incrementar la participació dels sectors públic i privat en el procés d'innovació tecnològica contribuint així al desenvolupament del territori.

Després de vuit anys de trajectòria, la UDIPT s'ha posicionat com una unitat de referència en temes d'innovació entre els hospitals de Catalunya i Espanya.