Càncer

 • Sobre l’àrea
 • Grups

L’àrea de recerca en càncer s’ha estructurat en dues vessants diferenciades: la clínica i la de recerca traslacional de laboratori.

Dins de la clínica, en aquests moments podem trobar quatre línies d’investigació que tenen a veure amb el volum d’incidència i prevalença de la malaltia neoplàsica, com són: càncer de mama, càncer de pulmó, tumors urològics i tumors gastrointestinals. Cadascuna d’elles està conformada per professionals que es dediquen al diagnòstic, tractament i seguiment de la neoplàsia específica.

En totes les línies hi ha una àmplia experiència en la realització d’estudis nacionals i internacionals. Molts dels integrants pertanyen a diferents societats científiques nacionals i internacionals, cosa que els permet estar en contacte amb els últims avenços científics. En aquests moments s’està treballant per augmentar el nombre específic de línies de recerca clínica.

Dins la recerca traslacional, l’objectiu s’ha marcat en la detecció de factors pronòstics tumorals que ens permetin predir la supervivència dels nostres pacients afectes de càncer en els seus diferents tipus i estadis. El laboratori de recerca traslacional s’ha convertit en referència en la detecció de miRNA en sèrum i teixit, i ha assolit experiència en càncer de còlon.

Actualment, s’ha encetat la col·laboració amb el Servei de Digestiu, per iniciar l’estudi de miRNA en càncer gàstric, i amb el Servei de Pneumologia, per a l’estudi de miRNA en càncer de pulmó. També s’està treballant per augmentar la cooperació amb tots aquells professionals que estan treballant en algun tipus de càncer.

Coordinació d'àrea
Enrique Gallardo Díaz

egallardo@tauli.cat

Grup A1G1 – Dermatologia oncològica

Nivell d’acreditació: Grup emergent

El nostre grup durant 8 anys va estar experimentant els efectes de la radioació de sincrotró combinada amb fàrmacs foto-excitables amb raigs X (RX). Aquesta estratègia va ser emprada en estudis d’efectivitat en nous tractaments contra gliomes. Un dels fàrmacs emprats fou el cisplatí (cisPt). Des de fa més d’un any hem traslladat aquests estudis cap a nous tractaments de tòpics de carcinomes cutanis.

El cisPt és l’agent de quimioteràpia més àmpliament usat i més efectiu contra el carcinoma en general. Per tant, la seva aplicació tòpica pot esdevenir un tractament efectiu pel carcinoma escamós cutani local invasiu. L’ús d’aquest fàrmac unit a nanopartícules d’or (AuNP) en garanteix una entrada preferents en les cèl·lules tumorals, i una concomitància entre la quimio i una posterior radioteràpia amb un aparell de RX de baixa energia.

Aquests tractaments administrats concomitantment han de permetre substituir la cirurgia en la majoria de pacients anyosos i amb plurimalalties, així com en aquells casos en els que l’accés quirúrgic queda compromès.

Línies de recerca

 • Comparar els efectes del cisPt i el cisPt unit a AuNP administrats directament en solució amb les d’aquests aplicats en liposomes, cremes o gels.

Composició del grup

 • Manel Sabés Xamaní (Cap de grup)
 • Mercè Alsina Gibert
 • Marc Corbacho Monné
 • Sílvia Gil Duran
 • Mireia Yébenes Marsal

Grup A1G2 – Càncer gastrointestinal

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

Línies de Recerca

 • Estudi del RNAs no codificants (miRNAs i lncRNAs) com a potencials nous biomarcadors pel càncer colorectal, càncer gàstric i càncer de pulmó.

Composició del grup

 • Carles Pericay Pijaume (Cap de grup)
 • Natalia Bejarano González
 • Anna Brunet Vega
 • Paula Caresi Aroztegui
 • Francisco Javier Garcia Borobia
 • Neus Garcia Monforte
 • Ismael Macías Declara
 • Laura Mora López
 • Anna Pallisera Lloveras
 • Elisa Quílez Tierno
 • Andreu Romaguera Monzonís
 • Neus Ruiz Edo
 • Xavier Serra Aracil
 • Sheila Serra Pla
 • Anna Serracant Barrera

Grup A1G3 – Càncer de pulmó

Nivell d’acreditació: Grup emergent

Aquest grup està orientat a la recerca traslacional i clínica en l’àmbit de càncer de pulmó no microcític i mesotelioma. Pel seu desenvolupament el grup realitza assaigs clínics amb fàrmacs o tractaments específics i dur a terme projectes per investigar en aspectes clínics rellevants amb estudis descriptius sobre evolució en les diferents patologies que ens permetin implementar sistemes de millora (patrons radiològics de resposta, toxicitats a fàrmacs i la seva avaluació, estudis sobre factors clínics que interfereixen en compliment terapèutic, etc ).

Línies de recerca

 • Estudi de diferents vies de senyalització tumoral i alteracions gèniques implicades en la carcinogènesi i progressió tumoral del procés de transició epiteli-mesèmquima.
 • Mesotelioma: Aprofundir a nivell molecular amb l’estudi mutacional mitjançant tècniques de Next Generation Sequencing i a nivell patològic amb diferents marcadors inmunohistoquímics de les vies moleculars implicades en la progressió i carcinogènesi que ens permetin dissenyar nous tractaments en una malaltia òrfena.
 • Estudis en l’àrea d’immuno-oncologia amb estudis de patrons de resposta immune i correlació amb factors clínics.

Composició del grup

 • Yolanda García García (Cap de grup)
 • Marta Andreu Magarolas
 • Lluís Bernà Roqueta
 • Eva Castañer González
 • Lorena Díaz Presa
 • M. Rosa Escoda Giralt
 • Xavier Gallardo Cistaré
 • Antonia Martínez Villegas
 • Rosanna Mirapeix Sastre
 • Carlos Pardo Ruiz
 • Teresa Ribot Berenguer
 • Daniel Ros Monserrate
 • Roser Saumech Perramon
 • Maria Solé Monné
 • Laura Soriano Gutiérrez
 • Laia Vilà Martínez

Grup A1G4 – Recerca biomèdica en càncer

Nivell d’acreditació: Grup emergent

Composició del grup

 • Enrique Gallardo Diaz (Cap de grup)
 • Eva Ballesteros Gómiz
 • Santi Barcons Vilaplana
 • M. Rosa Bella Cueto
 • Carmen Maria Blázques Maña
 • Teresa Bonfill Abella
 • Jordi Branera Pujol
 • Ruben Carrera Salas
 • Irmgard Costa Trachsel
 • Víctor de Pedro Ambrosio
 • Carmen Diaz Martín
 • Arturo Dominguez Garcia
 • Joan Carles Ferreres Piñas
 • Dario García Rojo
 • Francisco Javier Guirao Garriga
 • Naim Hannaoui Hadi
 • Antoni Malet Munté
 • Mercedes Moragas Solanes
 • Jesús Muñoz Rodríguez
 • Ruth Orellana Fernández
 • Catalina Padilla Navas
 • Sandra Pérez Aguilera
 • Víctor Pérez Riverola
 • Mario Prenafeta Moreno
 • Jordi Puig Domingo
 • M. Carmen Ramos Guijo
 • Laia Ribot Luna
 • José Antonio Vázquez Luque
 • Pablo Villacé Gallego