Dispositius Mèdics, TIC i Imatge

  • Sobre l’àrea
  • Grups

L’àrea comprèn tota la recerca i la innovació en la base més tecnològica en les línees d’Imatge mèdica, tecnologies de la Informació i la comunicació i dispositius mèdics. Entre d’altres destacar projectes de diagnòstic per la imatge del càncer de mama, monitoratge de senyals biomèdiques en el entorn crític, robòtica aplicada a la cirurgia laparoscòpica, plataforma per a la rehabilitació neurocognitiva o pròtesis per corregir una malformació toràcica.

Concretament, la Fundació Parc Taulí té una forta presència a la plataforma ITEMAS (Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias), des de la qual es promou la innovació en la tecnologia de la salut com una eina fonamental més sostenible per al Sistema Nacional de Salut, donant suport al desenvolupament de la cultura innovadora necessària per facilitar la integració de la ciència-indústria en el camp de la tecnologia mèdica. També té una presència destacable a RETICS, Xarxa Temàtica d’Investigació Cooperativa en Salut, promoguda per l’Instituto de Salud Carlos III com un component de la visió integrada de la innovació en el seu entorn.

A més a més, la CSPT forma part de la Xarxa de Salut de la Innovació de Catalunya (XISCAT), que engloba altres nou institucions de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb estreta col·laboració per qüestions de R+D+I.

Addicionalment el Centre de Imatge Mèdica de la UDIAT desenvolupa i comercialitza productes d’imatge mèdica des de l’any 2001 tenint una cota propera al 30% del mercat Español en tecnologia PACS (Picture Archiving and Communication System).

Coordinació d'àrea
Josep Fernàndez Bayó

jfernandezb@tauli.cat

Grup A6G2 – Nefrologia en el núvol (NephroCloud)

Nivell d’acreditació: Grup emergent

“Nefrologia en el Nuvol” és un Grup de Recerca amb professional de diferents àmbits de la institució que desenvolupen la seva activitat en l’entorn del Programa d’Accés Vascular per Hemodiàlisi.

L’accés vascular per hemodiàlisi suposa una de les àrees en nefrologia amb més alta repercussió en morbilitat i mortalitat. Això es deriva dels múltiples tipus de complicacions relacionades amb la patologia del llit vascular que rodeja la fístula arteriovenosa i la seva repercussió en l’ús de catèters, donada la necessitat de mantenir un accés amb un permeabilitat adequada per poder realitzar una hemodiàlisi òptima. La gran diversitat de processos terapèutics associats, diferents especialitats involucrades, múltiples possibilitats de protocolització i gestió dels recursos sanitaris i per últim una enorme i heterogènia informació clínica, requereix una gestió eficient de la informació que en aquesta àrea clàssicament s’ha considerat que comporta serioses dificultats en implementar.

El Programa d’Accés Vascular de la Corporació Sanitària Parc Taulí és un procés de maneig integral de l’Accés Vascular del pacient amb malaltia renal avançada que té per objectiu intentar realitzar l’abordatge d’aquestes limitacions. Aborda la preparació per la realització de l’accés vascular, la cirurgia, monitorització i rescat terapèutic de les complicacions amb protocol de manera intervencionista o quirúrgic. Està compost pels Serveis de Nefrologia, Cirurgia Vascular, Radiologia Intervencionista i Infermeria.

Reuneix el coneixement de les especialitats implicades orientat a donar cobertura al procés assistencial, docent, d’investigació i innovació. La infraestructura hospitalària del Servei de Nefrologia per al maneig del pacient agut i una Unitat d’Hemodiàlisi crònica amb 32 monitors, el suport dels Serveis de Cirurgia Vascular i Radiologia Intervencionista, ambdós de referència, proporcionen el suport necessari per cobrir aquests objectius.

Composició del grup

  • José Ibeas López (Cap de grup)
  • Anna Alguersuari Cabiscol
  • M. Isabel Bolos Contador
  • Alexis Mateos Alvarez
  • Angel Rodríguez Jornet
  • Carolina Rubiella Rubio
  • Joaquim Vallespin Aguado