Inflamació, Immunologia i Metabolisme

 • Sobre l’àrea
 • Grups

Aquesta àrea de recerca és complexa i inclou 13 línies que tenen com a objectiu estudiar la fisiopatologia o l’evolució de diferents malalties o procediments, en els quals hi estan implicades la inflamació, la immunologia i/o les malalties metabòliques.

La rellevància d’aquesta àrea rau en la diversitat de disciplines involucrades, en la transversalitat de la majoria de projectes i la interacció i col·laboració entre les diferents línies.

Coordinació d'àrea
Assumpta Caixàs Pedragós

acaixas@tauli.cat

Grup A4G1 – Obesitat i síndrome de Prader Willi

Nivell d’acreditació: Grup en fase de consolidació

El grup està format per investigadors clínics relacionats amb l’obesitat i la nutrició (endocrinòlegs, cirurgians, nutricionistes, neuropsicòlegs, psiquiatres), però també comprèn col·laboradors externs dedicats en exclusivitat a la investigació (neuroradiòlegs, neuropsicòlegs especialitzats en el maneig de dades de neuroimatge, etc).

La investigació que porta a terme el grup és traslacional, des del laboratori fins al seguiment dels pacients amb obesitat amb i sense síndrome de Prader-Willi (SPW). Pretén estudiar diferents aspectes de l’obesitat que poden veure’s influïts per la cirurgia bariàtrica (psicopatologia, estat d’inflamació, el microbioma intestinal, etc.). Quant al SPW es pretén estudiar els mecanismes de gana i sacietat, ja sigui a nivell perifèric (pèptids gastrointestinals) o a nivell central (connectivitat cerebral en àrees per la motivació d’ingesta o àrees alternatives). També estudiar l’efecte de l’hormona de creixement en els adults amb SPW sobre la hipotonia central mitjançant ressonància magnètica funcional.

Línies de recerca

 • Obesitat mòrbida. Efectes de la cirurgia bariàtrica en la inflamació, metabolòmica i microbioma.
 • Psicopatologia de l’obesitat mòrbida.
 • Susceptibilitat genètica com a predictor de la pèrdua de pes.
 • Creació d’un banc de mostres de teixit adipós per estudis d’aspectes relacionats amb el metabolisme i la secreció hormonal que comporten intolerància als hidrats de carboní i/o del balanç energètic.
 • Prader Willi i hormona de creixement.
 • Prader Willi. Estudi de la hiperfàgia. Pèptids gastrointestinals de gana i sacietat. Estudi de connectivitat cerebral.

Composició del grup

 • Assumpta Caixàs Pedragós (Cap de grup)
 • Tura Benítez Comas
 • Laura Blanco Hinojo
 • Marta Bueno Díez
 • Laia Casamitjana Espuña
 • Ramon Coronas Borri
 • Yolanda Couto Rosende
 • Joan Deus Yela
 • Susanna Esteba Castillo
 • Olga Giménez Palop
 • Antonia Humanes Zamora
 • Marta Hurtado Ortuño
 • Laférrère Blandine
 • Albert Lecube Torelló
 • Marina Luengo Moral
 • Alexis Luna Aufroy
 • Gerard Martínez Vilavella
 • Sandra Montmany Vioque
 • Ramon Novell Alsina
 • Rocío Pareja Franganillo
 • Jesús Pujol Nuez
 • Pere Rebasa Cladera
 • Raquel Tirado Godàs
 • Roser Trallero Casañas

Grup A4G2 – Diabetes-risc cardiovascular

Nivell d’acreditació: Grup en fase de consolidació

Amb més de 10 anys de trajectòria, el grup de diabetes-risc cardiovascular és multidisplinar, incorpora especialistes d’altres hospital i el seu líder forma part del CIBERDEM.

Línies de Recerca

 • Millora en la predicció dels esdeveniments coronari en pacients amb diabetes tipus 1: El Grup ha desenvolupat un model matemàtic amb una elevada capacitat per predir la presència d’isquèmia miocàrdica silent en aquests pacients. Aquest model serà validat i millorat amb l’addicció de nous marcadors en els pròxims 4 anys.

Composició del grup

 • José Miguel González Clemente (Cap de grup)
 • Eugenio Berlanga Escalera
 • Albert Cano Palomares
 • Montserrat González Saltres
 • Gemma Llauradó Cabot
 • Isabel Mazarico Altisent
 • Jordi Puntí Sala
 • Ato Antonio Rodríguez Revuelto

Grup A4G3 – Diabetes

Nivell d’acreditació: Grup en fase de consolidació

Línies de recerca

 • Estudiar els factors que millor prediuen el desenvolupament d’esdeveniments coronaris en pacients amb diabetes mellitus tipus 1: Els factors analitzats fins ara han estat: factores de risc cardiovascular clàssics, rigidesa arterial, inflamació de baix grau, disfunció endotelial, glucosilació avançada, retinopatia diabètica, genotipus de l’haptoglobina i metabolisme mineral. Es preveu estudiar en els propers 4 anys: metilacions de l’ADN, homocisteinèmia, microARNs, variabilitat glucèmica, pèptic D, glucagon, GLP-1, lipoproteïnes i neurodegeneració retiniana.

Composició del grup

 • Mercedes Rigla Cros (Cap de grup)
 • Monserrat Aguilar Gázquez
 • Lara Albert Fàbregas
 • Ismael Capel Flores
 • Maria Gallach Figueras
 • Ana Méndez López
 • Belén Pons Pons
 • David Subías Andújar

Grup A4G4 – Malaltia inflamatòria intestinal, hepàtica i helicobacter pilori

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

Composició del grup

 • Xavier Calvet Calvo (Cap de grup)
 • Enric Brullet Benedi
 • Rafel Campo Fernández de los Ríos
 • Meritxell Casas Rodrigo
 • Blai Dalmau Obrador
 • Angelina Dosal Galguera
 • Ariadna Figuerola Ferrer
 • Marta Gallach Montero
 • Pilar García Iglesias
 • Félix Junquera Flórez
 • Sergio Lario García
 • Eva Martínez Bauer
 • Mireia Miquel Planas
 • Teresa Monllor Nunell
 • Antònia Montserrat Torres
 • Valentí Puig Diví
 • M. José Ramírez Lázaro
 • Sílvia Rodríguez Cerrillo
 • Jordi Sánchez Delgado
 • Mercè Vergara Gómez
 • Albert Villoria Ferrer

Grup A4G5 – Malaltia Inflamatòria articular, metabolisme ossi i malalties autoimmunes sistèmiques

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

Línies de recerca

 • Malalties reumàtiques autoimmunes sistèmiques
 • Espondiloartritis
 • Inflamació i cartílag articular:
 • Inflamació i metabolisme ossi
 • Inflamació i pell (hidrosadenitis i psoriasis)
 • Malalties autoimmunes sistèmiques (MDI)

Composició del grup

 • Jordi Gratacós Masmitjà (Cap de grup)
 • Marta Arévalo Salaert
 • Rafael Azagra Ledesma
 • Joan Calvet Fontova
 • Enrique Casado Burgos
 • Elsa Dalmau Pórtulas
 • Luís Miguel Del Río Barquero
 • Juan Francisco Delgado de la Poza
 • Carlos Galistero Lecantre de Vega
 • María García Manríquez
 • Antonio Gómez Centeno
 • Eduard Graell Martín
 • Marta Larrosa Padró
 • Jesús Luelmo Aguilar
 • Begoña Marí Alfonso
 • Manuel Monteagudo Jiménez
 • Marta Moreno Iturriaga
 • Mireia Moreno Martínez-Losa
 • María Luisa Morera Morales
 • Noemí Navarro Ricos
 • Cristobal Orellana Garrido
 • Joaquim Oristrell Salvà
 • Daniel Prieto Alhambra
 • Miquel Ribera Pibernat
 • Jorge Romaní de Gabriel
 • Carles Tolosa Vilella
 • Ferran Torres

Grup A4G7 – Investigació traslacional en el pacient crític

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

Els estudis adscrits a aquesta línia es desenvolupen en el marc del CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES) del qual formem part des del 2008 i del Grup d’Investigació consolidat reconegut el 2014 per l’AGAUR (SGR955). L’equip participa en diverses societats científiques relacionades amb el malalt crític a nivell nacional (SOCMIC y SEMICYUC) i internacional (ESICM, ERS, ATS).

Les nostres línies estan orientades a la investigació traslacional en el camp de la fisiopatologia associada al pacient crític i se centren en l’estudi de la fisiopatologia respiratòria i cardiovascular, sepsi i el seu maneig a la UCI. El nostre repte en els pròxims anys, és abordar l’estudi de la patologia associada al pacient crític des d’una perspectiva àmplia, integral, multidisciplinar, humanitzada i centrada en el pacient i afavorir estratègies que ens permetin ajustar els tractaments a les necessitats particulars i al seguiment d’aquests pacients més enllà de l’alta d’UCI (síndrome post UCI).

L’equip investigador és multidisciplinar i l’integren investigadors de diferents perfils el que permet el desenvolupament de projectes de recerca clínica i preclínica. En paral·lel, i gràcies a la incorporació d’enginyers, treballem de manera transversal en nous desenvolupaments tecnològics aplicats a la monitorització i a la innovació terapèutica.

La investigació preclínica complementa i es realitza en paral·lel als estudis clínics que es porten a terme en pacients de l’UCI afavorint la perspectiva traslacional. Treballem en el desenvolupament de models experimentals que recreen patologies associades al malalt crític (SDRA, LPA, sepsis), tant in vivo (models animals) como in vitro (cultius cel·lulars).

Línies de recerca

 • Fisiopatologia respiratòria en el pacient crític.
 • Disfunció cardiovascular, Monitorització Hemodinàmica i sepsi en el pacient crític.
 • Humanització.
 • Captació i processat de senyals biomèdiques.
 • Models experimentals i tractaments associats.

Composició del grup

 • Josefina López Aguilar (Cap de grup)
 • Antoni Artigas Raventós
 • Lluís Blanch Torra
 • Josep Brinqué Roqué
 • Marta Camprubí Jordán
 • Candelaria de Haro López
 • Cristina Espinal Sacristan
 • Sol Fernández Gonzalo
 • Gemma Gomà Fernández
 • Víctor Gómez Simón
 • Guillem Gruartmoner de Vera
 • Manel Lujan Torné
 • Rudys Magrans Nicieza
 • Jaume Mesquida Febrer
 • Jaume Montanyà Castells
 • Guillermo Muñiz Albaiceta
 • Ana Navas Pérez
 • Ana Ochagavía Calvo
 • Cristina Pérez Madrigal
 • Natalia Ridao Sais
 • Andrey Luis Rodríguez Yakushev
 • Eva Torrents Lara
 • Marc Turon Viñas

Grup A4G9 – Inflamació de les vies aèries i patologia del son

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

Línies de recerca

 • MPOC.
 • Inflamació i reparació en càncer de pulmó.
 • Malalties respiratòries intersticials.
 • Resposta inflamatòria en la infecció respiratòria.
 • Microbioma en les malalties respiratòries cròniques.
 • Rehabilitació en la cronicitat respiratòria.
 • Trastorn del son.
 • Asma.

Composició del grup

 • Eduard Monsó Molas (Cap de grup)
 • María Isabel Arranz Cardaba
 • Alda Cardesin Revilla
 • Roser Coll Fernández
 • Christian Domingo Ribas
 • Júlia Estela Esteve
 • Ana Galera Inverno
 • Carles Grimau Chapinal
 • Cristina Lalmolda Puyol
 • Helena Larramona Carrera
 • Natalia Martínez López
 • M. José Masdeu Margalef
 • Georgina Mateu Vives
 • Laura Millares Costa
 • Daniel-Ross Monserrate Mitchell
 • Concepción Montón Soler
 • Amàlia Moreno Gómez de Bonilla
 • Mariona Noray Malgrat
 • Miren Josune Ormaza Landabaso
 • Maria Piñar Fernández
 • Xavier Pomares Amigó
 • Enriqueta Ramírez Prat
 • Rosa Rosell Ferrer
 • Laura Samarà Piñol
 • Laia Setó Gorg
 • Ana Sogo Sagardia
 • Laura Vigil Giménez