Centre d’Imatge Mèdica Digital

El Centre d’Imatge Mèdica Digital (CIMD) és un centre especialitzat en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques orientades a la captació, l’arxiu i la transmissió d’imatges digitals, així com de tota la informació generada pels serveis diagnòstics. Es troba integrat a l’UDIAT Centre Diagnòstic del Parc Taulí i és un dels serveis de suport comú de l’I3PT que permet als investigadors desenvolupar els seus projectes de recerca.