Gestió administrativa

  • Presentació
  • Serveis
  • Contacte

El departament d’Administració de la Fundació Parc Taulí dóna suport als professionals del Parc Taulí en la gestió dels fons de recerca, docència i innovació.

  • Donar informació i suport als investigadors en relació als fons obtinguts a través de recerca, docència i innovació
  • Gestionar la comptabilitat dels fons obtinguts
  • Gestionar les peticions de compres dels projectes
  • Gestionar les peticions de contractes de personal lligat a projectes
  • Preservar el compliment dels principis de legalitat referents a la gestió i comptabilitat

Gestió Administrativa

Fundació Parc Taulí
Parc del Taulí, 1
Edifici Santa Fe, ala esquerra, 2a planta
08208 Sabadell