Laboratori 3D

 • Presentació
 • Serveis
 • Línies de recerca
 • Contacte

El Laboratori 3D va néixer l’any 2015 gràcies a la iniciativa del líder del grup, el Dr. Ferran Fillat, metge especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Es tracta d’un equip multidisciplinari format per metges i enginyers biomèdics. Aquesta sinèrgia és el factor clau de l’èxit del laboratori.

Avui en dia, el laboratori ofereix serveis de suport per a la planificació preoperatòria de qualsevol especialitat, mitjançant la creació de productes personalitzats i impresos en 3D, com són els models anatòmics i les guies quirúrgiques, entre d’altres. Tanmateix, al Laboratori 3D es du a terme recerca relacionada amb la creació, desenvolupament i validació d’aquests productes sanitaris.

Composició de l’equip:

 • Ferran Fillat, Coordinació
 • Sergi Coderch, Enginyer en Disseny de Producte Sanitari
 • Núria Monill, Enginyera en Disseny de Producte Sanitari
 • Laia Martínez, Coordinadora de Recerca
Coordinació
Ferran Fillat Gomà

ffillat@tauli.cat

 • Planificació quirúrgica virtual
 • Impressió de models anatòmics quirúrgics
 • Disseny guies quirúrgiques
 • Models de simulació
 • Desenvolupament de producte sanitari a mida
 • Formació en impressió 3D

Cas d’èxit: primera intervenció de Neurocirurgia que es planifica amb tecnologia 3D al Parc Taulí.

 • Validació clínica de guies quirúrgiques i altres productes sanitaris personalitzats.

Laboratori 3D

Parc del Taulí, 1,
Edifici Santa Fe, ala esquerra, 2a planta
08208 Sabadell