Política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable de tractament

Sr. Joan Martí López. Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

Finalitat del tractament

Diverses que es detallen en l’apartat d‘informació addicional.

Legitimació del tractament

Depenent de la finalitat de tractament en funció del previst en la legislació vigent:

 • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
 • Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers excepte obligació legal o necessitats específiques de tractament de dades.

Drets

Informació, Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat i Oposició, com s’explica en la informació addicional.

Delegat de Protecció de dades

Sr. Pablo Hernando Robles.

Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament?

Sr. Joan Martí López. Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí que inclou:

 • Hospital de Sabadell / Centre Sociosanitari Albada
 • Fundació Parc Taulí
 • Sabadell Gent Gran
 • Atenció a la Dependència
 • Centre d’Atenció Primària Can Rull

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
Parc del Taulí, 1
08208 Sabadell (Barcelona)

Quina és la finalitat del tractament?

 • Atenció sanitària i sociosanitària. Investigació i innovació.
 • Gestionar les consultes relacionades amb la informació disponible al web.
 • Activitats formatiu/docents i tramesa d’informació sobre activitats formatiu/docents.
 • Registre dels Curriculms per ofertes de treball

Durant quant temps es guardaran les dades?

Les dades recollides per a les finalitats esmentades anteriorment es conservaran el temps imprescindible que justifica la seva recollida.

Quina és la legitimació del tractament?

 • Interès legítim per a l’Atenció sanitària i sociosanitària, Prevenció i Salut Laboral.
 • Consentiment de l’interessat per la Investigació i innovació i Registre dels Currículums per ofertes de treball

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Atenció sociosanitària i atenció i gestió de reclamacions, suggeriments i agraïments:

 • Amb cobertura pública es comunicaran les dades requerides per el finançador públic (Servei Català de la Salut).
 • En cas d’atenció sociosanitària amb altra cobertura diferent a la pública es comunicaran les dades requerides per el finançador d’acord a les condicions de contractació de la prestació.

Gestionar les consultes relacionades amb la informació disponible al web:

 • Les dades que ens faci arribar a través de correu electrònic no es desaran ni emmagatzemaran en altres suports ni dispositius excepte aquelles incloses en els diferents formularis que s’adreçaran al responsables corresponents d’aquest Consorci-Corporació.

Registre dels Curriculms per ofertes de treball:

 • Als responsables dels Departament de Recursos Humans del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

Activitats formatiu/docents i tramesa d’informació sobre activitats formatiu/docents:

 • Als responsables corresponents de la Fundació Parc Taulí.

Quin son els seus drets en relació a les seves dades de caràcter personal?

Informació, Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat i Oposició.

Pot exercir els seus drets a través del Delegat de Protecció de Dades:

Sr. Pablo Hernando Robles
Delegat de Protecció de Dades
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
Parc del Taulí 1
Sabadell 08208

En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació