Epidemiologia, Millora Assistencial i Cronicitat

 • Sobre l’àrea
 • Grups

L’àrea de recerca d’Epidemiologia, Millora Assistencial i Cronicitat esta constituïda per un grup multidisplicinar de professionals de la Corporació (Hospital de Sabadell, Albada Centre Sociosanitari, Atenció Primària i Sabadell Gent Gran).

Presenta diferents línies de treball, com l’atenció al malalt crònic o fràgil, la millora de processos assistencials, la millora de la qualitat de vida, la satisfacció, adherència al tractament, estudis cost-efectivitat, estudis eficàcia, estudi de malalties prevalents i de problemes de salut considerats prioritaris.

L’objectiu de l’Àrea és potenciar i generar informació epidemiològica que millori la salut de la població des de diferents abordatges científics. Millorar els resultats d’assistència sanitària i els processos assistencials. Desenvolupar i innovar pràctiques i models organitzatius que permetin millorar els processos assistencials. Tot això, per poder donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social de qualitat.

Els professionals sanitaris que formen part de la línia han publicat en revistes nacionals i internacionals, participen com a investigadors principals o investigadors col·laboradors en diferents projectes de recerca. Treballen activament amb altres organismes institucionals com la xarxa assistencial de Manresa, Mútua de Terrassa, Universitat Autònoma de Barcelona, entre d’altres. Diferents grups participen en els Centres d’investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER). CIBER de Salut Pública i CIBER de Malalties Respiratòries i amb la Xarxa d’Investigació en Serveis de Salut en Malalties Cròniques (REDISSEC).

Coordinació d'àrea
Gemma Navarro Rubio

gnavarro@tauli.cat

Grup A7G1 – Recerca Farmàcia Clínica

Nivell d’acreditació: Grup associat

El grup de recerca de farmàcia clínica neix de la necessitat de donar rellevància a l’activitat científica del Servei de Farmàcia i dels projectes relacionats amb la farmacoteràpia dels pacients inclosos en diferents estudis amb l’objectiu de:

 1. Promoure la investigació multidisciplinar en l’àmbit de la Farmàcia Clínica, contemplant els diferents nivells assistencials on la farmàcia té un paper important (hospital-atenció primària-comunitària).
 2. Elaborar i presentar projectes en convocatòries tant internes com externes que permetin la retroalimentació de finançament intern del Servei de Farmàcia.
 3. Incentivar la publicació de projectes en revistes nacionals o internacionals.
 4. Promoure estudis de doctorat entre els diferents membres de l’equip que més tard es converteixin en defenses de tesi i publicacions.

Línies d’Investigació

 • Cronicitat i fragilitat
 • VIH
 • Esclerosi múltiple
 • COVID
 • Utilització de fàrmacs

Composició del grup

Mònica Gómez Valent (Cap de grup)

Predoctorals

 • Irene López Rico

Investigadors no Doctors

 • Belén López Garcia
 • Laura Soriano Gutiérrez

Professionals de suport

 • Miquel Cruel Niebla
 • Aida Parra Blanca
 • Carla Cerdan González
 • Sergio Martínez Robles

Grup A7G2 – Avaluació de serveis assistencials

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

L’objectiu del nostre grup és conèixer i aprofundir en la investigació en l’àmbit dels serveis sanitaris, avaluant la pràctica clínica de les malalties o procediments més predominants dins la població per millorar la presa de decisions i avaluar les necessitats de la població per millorar resultats en totes les besants clíniques, socials i de qualitat de vida. Per aquest motiu, el nostre grup té com a centre de la recerca facilitar la innovació en la investigació dels serveis de salut incorporant la perspectiva de la població a tots els processos assistencials.

El nostre grup està format per un equip de professionals multidisplicinar (metges e infermeres), epidemiòlegs, clínics (de diferents especialitats mèdiques i del servei de prevenció.

Línies d’Investigació

 • Seguretat del pacient
 • Promoció i educació de la salut.
 • Avaluació i adequació dels serveis sanitaris.
 • Epidemiologia del l’VIH.

Composició del grup

Gemma Navarro Rubio (Cap de grup)

Doctors

 • Francesc Daniel Epelde Gonzalo
 • Emili Gené Tous
 • Antoni Giménez Gaibar
 • Judith Lleberia Juanós

Predoctorals

 • Nuria Gimeno Calavia

Investigadors no Doctors

 • Belen Cochs Cosme
 • Laura Costa Canals
 • Jordi Costa Pueyo
 • Laura Guillamon Toran
 • Montserrat Mestre Costa
 • Mónica Payés Peich
 • Sílvia Pina Pérez
 • Teresa Solanich Valldaura
 • M. Pau Valenzuela Mújica

Grup A7G3 – Malalt fràgil

Nivell d’acreditació: Grup associat

 • Conèixer i aprofundir en els elements claus que modifiquen la vulnerabilitat de les persones, entesa com factor de risc d’empitjorament de la salut.
 • Conèixer i aprofundir en les accions que milloren la salut de les persones vulnerables,
 • Conèixer i aprofundir en la relació entre dispositius assistencials com eina clau per abordar els problemes de salut de les persones vulnerables.
 • Impulsar el coneixement dels processos assistencials del CSS Albada per introduir canvis de millora
 • Impulsar el coneixement d’eines de continuïtat assistencial entre dispositius assistencials de pacients grans.

Línies d’Investigació

 • La planificació de decisions anticipades com eina de millora en l’atenció centrada en la persona.
 • Intervenció multidisciplinar en el pacient amb fractura de fèmur proximal.
 • Característiques del pacient i abordatge interdisciplinar en el pacient post-COVID.

Composició del grup

Esperança Anton Nieto (Cap de grup)

Doctors

 • Ricard Comet Monte

Predoctorals

 • Marc Moreno Ariño

Investigadors no Doctors

 • German Diestre Ortin
 • M. Pilar Sales Moreno
 • Ana Pujol Garcia
 • Isabel Torrente Jiménez
 • M. Antònia Villarino Marzo
 • M. Carmen Navarro

Professionals associats

 • Macarena Cabrera Pajarón
 • Nuria Cañameras Viñas
 • Bárbara González Ávila
 • Marta Moreno Iturriaga
 • Carlos Enrique Villamar Mejia
 • Mónica Roldán Manchado
 • Aroa Torrecabota Gambín
 • Pilar Fernández Rodríguez
 • Maria Antonia Villarino Marzo
 • Núria Collell Domenech
 • Mª Jose Morales Moreno
 • Vanessa González Sequero
 • Pilar Galdina Valls Borruel
 • Mª Pilar Rosich Peris
 • Laia Badia Cebada
 • Laura Medina Ortega
 • Beatriz Calvo Martínez
 • Joan Mercadé Torras
 • Eduardo Callejas Moraga
 • Elena Canta López
 • Sheila López Góngora
 • Jaume Niño Calvo
 • Yolanda Laplaza Sánchez
 • Angeles Manchon Aguilar
 • Joana Barrio Medina
 • Raquel Alonso Peral
 • Pilar Busom Santana
 • Dolores Ramirez Aguilar
 • Mónica Cañadas Mariscal

Grup A7G4 – Grup de recerca infermeria

Nivell d’acreditació: Grup associat

El 24 d’octubre de 2017 l’I3PT va acreditar, com a grup associat, el Grup de Recerca en Infermeria (GRItauli) inicialment format per 18 infermeres i llevadores. Actualment som 22 infermeres i llevadores de la CCSPT. El nostre grup té com a objectiu principal promocionar la funció de recerca, incentivant activitats de recerca de qualitat en cures infermeres, és a dir, facilitar la investigació en infermeria.

Línies de recerca

 • Cures infermeres en els diferents àmbits.
 • Investigació, docència i gestió d’infermeria.

Composició del grup

Montserrat Montaña Peironcely (Cap de grup)

Doctors

 • Noemí Obregón Gutiérrez
 • Mònica Sianes Gallen

Predoctorals

 • Gemma Cazorla Ortiz
 • Maria López Parra
 • Salut Puig Calzina
 • Jordi Torralbas Ortega

Investigadors no Doctors

 • Pilar Costa Gil
 • Carmen Mendoza Saera
 • Javier Pérez Acebo
 • Francesc Zamora Carmona

Grup A7G6 – Cronicitat i salut pública

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

El grup multidisciplinar de Cronicitat i Salut Pública-CRiSP, està composat per 6 dones, 3 de les quals doctores en medicina, especialistes en medicina preventiva i la salut pública, medicina interna o geriatria, o cardiologia, i una bioestadística. El grup pertany a la Xarxa Temàtica estatal REDISSEC (Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crònicas) des del 2012, i està acreditat per AGAUR com a grup emergent des del 2017. Les línies de recerca que desenvolupa incorporen l’estudi dels patrons de multimorbiditat, l’avaluació de processos i de resultats clínics susceptibles de millora en l’atenció al pacient crònic (adequació del tractament, mortalitat, complicacions), l’avaluació del efectes adversos i l’estimació de risc, així com la participació dels pacients en la presa de decisions, en el context del cribratge poblacional de càncer.

Entre altres aportacions menors, el grup lidera o participa en projectes multicèntrics competitius en relació al cáncer de mama (estudi BELE I i II, estudi CAMISS, estudi RISC), en cáncer colorectal (estudi CARESS-CCR I i II, estudi CyDESA), en Insuficiència cardíaca (estudi ESIC) i en pacients crònics grans polimedicats (estudi PIMyC). Alguns dels projectes que desenvolupa són d’àmbit estatal, i d’altres català.

Línies d’Investigació

 • Patologia crònica. Valoració de l’adequació de la pràctica clínica i anàlisis de la multimorbiditat.
 • Modelització de resultats adversos de l’atenció clínica.
 • Estudi de la valoració dels pacients sobre la seva implicació en el procés d’atenció clínica.

Composició del grup

Marisa Baré Mañas (Cap de grup)

Doctors

 • Rosa Jordana Comajuncosa
 • Josefina Orús Puigvert

Predoctorals

 • Anna Selva Olid

Investigadors no Doctors

 • Susana Herranz Martínez
 • Pilar López López

Professionals de suport

 • Marina Lleal Custey
 • Celia Corral Vazquez
 • Sonia Gómez Córdoba
En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació