Xarxes

 • Autonòmiques
 • Estatals

CataloniaBio & HealthTech és l’associació d’empreses de l’àmbit de la biomedicina i la salut a Catalunya. La seva missió és promoure la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) perquè el teixit empresarial generi nous productes i serveis biofarmacèutics, de tecnologies mèdiques i salut digital que millorin el benestar de les persones.

Actualment, compta amb més de 150 empreses i agents col·laboradors com hospitals, centres de recerca i universitats capdavanters en R+D+I en biomedicina. El Parc Taulí en forma part per mitjà de la xarxa XISCAT.

Xarxa de centres hospitalaris, sociosanitaris i medicosanitaris de Catalunya i d’Espanya que impulsa i fomenta l’R+D+I, la protecció i transferència dels resultats derivats, a través de cooperació entre els centres membres, i amb institucions i empreses dedicades al sector salut

L’OSAMCAT és un òrgan de recerca, formació i assessorament en el camp de la salut mental, nascut a partir d’una iniciativa de la Corporació Sanitària Parc Taulí i de la Fundació Parc Taulí. Actuament està constituït per diverses institucions del món universitari, de la recerca i de l’acció social.

Instituto de Salud Carlos III

 • Grup 33 “Uso de la transformada wavelet para el análisis de curvas del respirador”.
  • Grup liderat.
  • IP: Lluís Blanch Torra.
 • Grup 30 “Control de calidad de la espirometría mediante un sistema en red”.
  • Grup liderat.
  • IP: Eduard Monsó Molas.
 • Grup 10.
  • Grup participat.
  • Investigador: Manel Luján Torné.
 • Àrea 6, grup 9 “Infección por helicobáter pylori”.
  • Grup liderat.
  • IP: Xavier Calvet Calvo.
 • RIS 06 (Red Española de Investigación en Sida). Resolució 29/11/2011.
  • Liderada.
  • IP: Maria José Amengual Guedan.
 • RIS 12 (Red Española de Investigación en Sida). Resolució 10/12/2012.
  • Liderada.
  • IP: Ferran Segura Porta.
 • Resolució 29/11/2011.
  • Liderada.
  • IP: Ferran Segura Porta
 • Resolució 10/12/2012.
  • Liderada.
  • IP: Maria Luisa Baré

Plataforma que fomenta la innovació en tecnologia sanitària per fer més sostenible el Sistema Nacional de Salut, donant suport al desenvolupament de la cultura innovadora, per facilitar la integració del sistema ciència-indústria en el camp de la tecnologia mèdica.

Coordinació del Programa Unidades de Apoyo a la Innovación.

  • IP: Lluís Blanch Torra.

Altres xarxes

Associació que té l’objectiu de crear un entorn de col·laboració entre les entitats associades per a la promoció i el desenvolupament d’activitats de gestió, valorització i transferència del coneixement al sector productiu.

Xarxa que potencia i difon el paper de les universitats com a elements esencials dins del sistema nacional d’innovació.