> Usuaris > Informació i consells als usuaris

 

Clients: drets i deures


Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya són assegurats del CatSalut i són titulars d'una sèrie de drets i de deures en matèria de sanitat. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una carta de drets i deures dels ciutadans en relació a la salut i l'atenció sanitària. El contingut de cadascun recull un conjunt d'àmbits que ajuden a sistematitzar els drets i deures amb la finalitat d'adaptar-los al moment actual.

Amb la informació que apareix als enllaços següents volem contribuir a la difusió dels drets i deures on podeu consultar els seus enunciats o el text íntegre. Així mateix trobareu altres enllaços relacionats amb informació detallada o, si s'escau, informació pràctica per a la seva tramitació.

 

  
 

© 2007 Corporació Sanitària Parc Taulí - Parc TaulÝ, 1. 08208 Sabadell - TelŔfon: 93 723 10 10
Avís legal.