Què és imagina?

La missió del Parc Taulí és oferir una atenció sanitària i social de qualitat, però hi ha necessitats o mancances dels pacients que no poden quedar cobertes només amb l'assistència.

"Imagina" és una plataforma per impulsar projectes amb tres denominadors comuns:

  • Milloren la qualitat de vida i el benestar dels pacients del Parc Taulí, des d'un punt de vista més social i humà.
  • Fundraising: necessiten la col·laboració de la cuitadania per poder fer-se realitat.
  • Són promoguts voluntàriament per professionals de la institució.

"Imagina" no seria possible sense la il·lusió, la motivació i la solidaritat de les persones que en formen part, tant des del Parc Taulí com de tots aquells que col·laboren amb les seves donacions.