Direcció d'Organització i Sistemes d'Informació

Presentació

La Direcció d'Organització i Sistemes d'Informació, es configura com a departament que executa les decisions adoptades en aquesta matèria pel Comitè Directiu de Sistemes d'Informació i dóna el millor servei a tota la Corporació quant a coordinació tècnica de projectes, implementació i desenvolupament de programaris, instal.lació i manteniment d'estacions de treball i la gestió i administració dels sistemes centrals i les comunicacions.

Àrees i objectius

Àrea de Desenvolupament

  • Mantenir en bon estat de funcionament tot el programari existent, tot resolent les incidències que apareguin i fent les modificacions sobre el programari que sigui necessàries.
     
  • Desenvolupar el programari necessari per ajudar al bon funcionament de la corporació, des de tots els punts de vista: assistencial, administració i investigació i recerca... segons les prioritats que en cada moment marqui el Comitè de Responsables de Sistemes d'Informació

Àrea de Suport i instal.lacions

  • Desenvolupar la tasca de suport i instal·lacions, posant el principal focus d'atenció en l'usuari, que és atès directament pels tècnics de suport.

Àrea de Sistemes

  • Desenvolupar les tasques de gestió i administració dels sistemes centrals, i de comunicacions, posant el principal focus d'atenció en el bon funcionament de la infrastructura i en la continua evolució i l'adequació necessàries.

 

Equip de la Direcció d'Organització i Sistemes d'Informació

Hartmann Estruch Gay
Direcció

Pere Escuder Torres
Responsable Àrea de Suport i Instal·lacions

Luis Bernáldez Balado
Responsable Àrea de Sistemes

Anna Pascual Roca
Cap de projectes

Jordi Núñez Mediero
Cap de projectes

Cèsar Erill Piñot
Cap de projectes

 

Ubicació


Parc del Taulí 1
Ed. La Salut, 1a planta
08208 Sabadell