Consell Professional

El Consell Professional és un òrgan assessor/consultor intern, que dóna suport a tots els àmbits de la Corporació. Les seves funcions són la coordinació dels comitès institucionals que l'integren, l'impuls del professionalisme i la canalització de l’opinió dels professionals sobre temes que els òrgans directius considerin adients.

 

Comitès institucionals