Convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l’Estat de 2017, el consorci procedeix a la publicació de la seva oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2017 i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva de les següents places de facultatius especialistes de les disciplines que es citen i d’altres titulats en ciències de la salut que es detallen.

La resolució de la convocatòria d’aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del personal interí que ocupa les places actualment.

Les persones interessades en ser candidates podran presentar la documentació dins del termini de 15 dies hàbils a comptarà partir de l’endemà de la publicació de l’anunci ( data límit: Divendres 10 de Novembre de 2017).

En aquest apartat trobareu tota la informació necessària per a la vostra participació. Us recomanen feu una lectura acurada abans d’iniciar la vostra inscripció de participació.