Convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l’Estat de 2017, el consorci procedeix a la publicació de la seva oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2017 i que consisteix en la convocatòria per a la cobertura definitiva de les següents places de facultatius especialistes de les disciplines que es citen i d’altres titulats en ciències de la salut que es detallen.

La resolució de la convocatòria d’aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del personal interí que ocupa les places actualment.