Documentació i CV normalitzats

En aquest apartat trobareu documentació i Currículums normalitzats que es poden requerir en les diferents ofertes de treball vigents. Descarregueu la documentació relacionada segons el que s’indiqui a l’anunci de l’oferta de treball.
Un cop emplenada heu de fer dues coses:

 

Grup Professional Personal Llocs de treball Currículum
1 Assistencial grau superior Metge/ssa, farmacèutic/a, químic/a, biòleg/a, psicòleg/a ... CV GP1
2 Assistencial grau mig ATS/DUI, fisioterapeuta, treballador/a social, llevadora, terapeuta ocupacional,... CV GP2
3 Assistencial formació professional Auxiliar d’infermeria, auxiliar tècnic especialista,... CV GP3
4 a 6 Para assistencial Advocat/da, arquitecte/a, economista, informàtic/a, enginyer/a, aparellador/a, enginyer/a tècnic/a, auxiliar administratiu/va, oficial administratiu/va, Auxiliar oficis, auxiliar serveis, oficial oficis, oficial serveis,... CV GP 4 a 6
7 i C Assistencial i para assistencial Portalliteres, sanitari, ajudant sanitari, netejador/a, gerocultor/a-cuidador/a CV GP7 i C