UDIAT en xifres

 


Activitat global

  2018 2019
Laboratori
Determinacions analítiques 2.955.195 3.023.659
Sol·licituds analítiques 379.885 393.880
Hemoderivats transfosos 6.757 6.985
Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) 1.116 1.100

 

  2018 2019
Diagnòstic per la Imatge
Radiologia i altres 144.457 142.907
Ecografies 35.395 35.797
Total mamografies 26.294 26.783
Mamografies 9.152 9.987
Mamografies Programa de Cribratge del Càncer de Mama 17.142 16.796
Radiologia Vascular Intervencionista 6.256 6.356
Ressonància Magnètica 19.748 20.661
TAC 34.293 36.827
Informes de teleradiologia 38.642 43.313

 

  2018 2019
Medicina Nuclear
Proves terapèutiques 124 122
Proves diagnòstiques 9.494 9.036
Gangli centinella 484 469
Total proves Medicina Nuclear 10.102 9.627

 

  2018 2019
PET-TAC
Exploracions amb PET-TAC 2.329 2.417

 

  2018 2019
Patologia
Biòpsies 20.205 20.670
Citologies 16.209 15.914
Autòpsies 94 91
Detecció HPV 7.726 8.304
Altres proves mol·leculars 1.625 1.196

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2019

Determinacions analítiques

8.284

2018: 8.096

Exploracions radiologia i altres

586

2018: 592

Ecografies

147

2018: 145

Mamografies

122

2018: 120

Intervencions amb RVI

17

2018: 17

Exploracions amb RM

57

2018: 55

Exploracions amb TAC

102

2018: 95

Informes de Teleradiologia

119

2018: 106

Exploracions Medicina Nuclear

40

2018: 41

Exploracions PET-TAC

10

2018: 10

Biòpsies

85

2018: 83

Citologies

70

2018: 72