Activitat

Lluís Bernà Roqueta - Director del Servei de Medicina Nuclear

  2018 2019
Medicina nuclear
Proves terapèutiques 124 122
Proves diagnòstiques 9.494 9.036
Gangli centinella 421 469
Total proves Medicina Nuclear 10.102 9.627
  2018 2019
PET-TAC
Exploracions amb PET-TAC 2.329 2.417