PET/TC

  • PET/TC (18F-FDG)
  • PET/TC cardiològic (18F-FDG)
  • PET/TC cerebral de placa amiloide (18F-Flutemetamol)
  • PET/TC neurològic (18F-Colina)
  • PET/TC neurològic (18F-FDG)
  • PET/TC oncològic postradioembolització (90Y-Microesferes)
  • PET/TC ossi (18F-Fluorur sòdic)
  • PET/TC planificació radioteràpia (18F-FDG)
  • PET/TC pròstata (18F-Colina)
  • Rastreig corporal total PET/TC (18F-FDG)