Informació COVID

L’Espai COVID es desactivarà properament. Podreu trobar els protocols, actualitzats i revisats, a la nova intranet, a l’espai de Documentació Institucional (filtrant per àmbit COVID-19).