Els EPI s’han classificat segons el tipus d’activitat (Assistencial / No assistencial) i la zona on es realitza l’activitat (COVID / No COVID). Quan els EPI apareixen numerats al dibuix, és molt important seguir l’ordre indicat per a la col·locació o la retirada.

Abans de realitzar la col·locació dels EPI, recorda:

Retirar objectes penjants (rellotge, joies, targeta identificativa).

Cabell ben recollit, tipus monyo pla.

Calçat adequat i ben subjecte al peu.

Higiene de mans amb preparat de base alcohòlica o amb aigua i sabó neutre.

Col·locació

Clica per + info

Activitats assistencials que compleixen alguna d’aquestes circumstàncies:

  • PROXIMITAT AL PACIENT
  • TEMPS PERLLONGAT
  • GENERACIÓ D’AEROSOLS

En espais assistencials no tancats (Frontal Gran Via), les proteccions es mantindran posades durant tota la jornada laboral, a excepció del descans que es fa a l’exterior d’aquests espais.

En procediments sanitaris estèrils, els guants exteriors es col·locaran al costat del pacient (camp quirúrgic).

Recordar que les mascaretes han d’estar correctament col·locades per aconseguir la protecció respiratòria.

Les activitats de neteja i desinfecció de superfícies segueixen les mateixes pautes de protecció que les activitats assistencials, excepte que utilitzen guants de neteja reutilitzables.

Cal tenir cura de la col·locació i, sobretot, la retirada dels EPI.

Recanvi diari de la uniformitat.

Veure versió pdf INFOGRAFIA 1.

BATA IMPERMEABLE

Ben estirada, tancada i col·locada. Si és amb llaç, que quedi al costat ben cordat.

BARRETS

Recomanable col·locar 2 barrets: un al principi i un altre després de mascaretes i ulleres, per cobrir les gomes i les orelles.

MASCARETA PROTECCIÓ (FFP2 / FFP3) + QUIRÚRGICA

Col·locar primer la FFP2/FFP3. Ajustant la zona del nas (part metàl·lica o pinça nasal). Realitzar prova d’ajust: inhalant i bufant.

Col·locar per damunt la quirúrgica, cobrint al màxim l’anterior.

ULLERES O PANTALLA FACIAL

Si s’utilitzen ulleres, seran de muntura integral en procediments sobre via aèria que generen aerosols. En altres procediments, ulleres antiesquitxades. Tapar gomes amb segon barret.

GUANTS

Col·locar doble guants només en procediments assistencials que es requereixi o per maximitzar la protecció professional durant la retirada dels EPI. Canviar els exteriors a cada pacient. Guants interiors sota la bata impermeable i exteriors per sobre la bata.

DAVANTAL DE PLÀSTIC I MANEGUETS

Si s’escau, per exemple en higiene de pacients. Canviar a cada pacient.

Retirada

Clica per + info

Comprovar que cap EPI està trencat i que manté la integritat. Si no fos així, netejar amb gases impregnades amb alcohol 70º i, seguidament, sortir de la zona i retirar els EPI.

Evitar trepitjar on visiblement hi hagin fluids biològics. Si n’hi ha, inactivar-los amb xopadors impregnats amb detergent clorat (hipoclorit sòdic 0,5%) abans que passi neteja.

En cas d’habitació d’aïllament, abans de sortir, netejar el pany de la porta amb una gasa impregnada amb alcohol de 70º.

Tots els residus són considerats biosanitaris grup II.

Fer la retirada sense perdre contacte visual amb mans.

Rebutjar la mascareta FFP2/FFP3 si no està íntegra ni seca. Es pot guardar plegada i protegida en bossa neta.

En treure els EPI, l’objectiu és evitar que la part contaminada entri en contacte amb el vestuari interior i, especialment, amb pell i mucoses.
Tocar mínimament les parts contaminades dels EPI per tal d’arrossegar la mínima contaminació possible. Els guants s’aniran contaminant més a mesura que avança la retirada.

Fer higiene de mans amb preparat de base alcohòlica en finalitzar la retirada dels EPI.

Veure versió pdf INFOGRAFIA 1.

DAVANTAL DE PLÀSTIC I MANEGUETS

En cas que s’hagi fet servir, retirar. Treure lentament, per evitar generar aerosols, i anar embotint-lo fins a capgirar-lo.

GUANTS EXTERIORS

Veure infografia sobre com treure els guants amb seguretat.

Quan s’escau la utilització. Si s’utilitza un sol parell de guants, la retirada dels EPI sempre es farà amb un parell de guants nets.

Retirar un guant fent una pessigada a l’exterior. Retirar l’altre guant introduint 2 dits “girats” entre l’interior del guant i la bata impermeable.

BARRET EXTERIOR

Treure el barrer quirúrgic exterior, evitant tocar el cap.

BATA IMPERMEABLE

Descordar la bata tocant el mínim la part exterior. Treure la bata molt lentament, per evitar generar aerosols, i anar embotint-la fins a capgirar-la.

ULLERES O PANTALLA FACIAL

Treure les ulleres agafant per la muntura, evitant el contacte amb la pell i el barret quirúrgic.

Les ulleres o la pantalla sempre es reutilitzen netejant-les i desinfectant-les amb detergent clorat (hipoclorit sòdic 0,5%).

MASCARETA QUIRÚRGICA

Agafar la mascareta amb una mà per la part central, allunyar-la de la cara i retirar-la agafant la goma amb una mà.

GUANTS INTERIORS

Treure de la mateixa manera que els exteriors. Veure infografia sobre com treure els guants amb seguretat.

Col·locació

Clica per + info

Aquestes proteccions es col·locaran per a les activitats que es realitzen dins del camp quirúrgic. Dins de quiròfan però a les zones annexes, s’utilitzarà: bata impermeable reutilitzable i guants no estèrils.

Les activitats de neteja i desinfecció de superfícies segueixen les mateixes pautes de protecció que les activitats assistencials, excepte que s’utilitzen guants de neteja reutilitzables.

Recordar que les mascaretes han d’estar correctament col·locades per aconseguir la protecció respiratòria.

Cal tenir cura de la col·locació i, sobretot, la retirada dels EPI.

Veure versió pdf INFOGRAFIA 2.

BARRETS QUIRÚRGICS O ESCAFANDRE

MASCARETA DE PROTECCIÓ (FFP2 O FFP3) + QUIRÚRGICA

Col·locar primer la FFP2/FFP3. Ajustant la zona del nas (part metàl·lica o pinça nasal). Realitzar prova d’ajust: inhalant i bufant.

Col·locar per damunt la quirúrgica, cobrint al màxim l’anterior.

ULLERES O PANTALLA FACIAL

Si s’utilitzen ulleres, seran de muntura integral en procediments sobre via aèria que generen aerosols. En altres procediments, ulleres antiesquitxades o pantalla facial.

GUANTS ESTÈRILS

Utilitzar en procediments dins del camp quirúrgic. Col·locar 2 parells de guants.

BATA REFORÇADA ESTÈRIL

En procediments dins del camp quirúrgic, utilitzar una bata reforçada estèril. Si no, bata impermeable reutilitzable.

POLAINES

Retirada

Clica per + info

Comprovar que cap EPI està trencat i que manté la integritat. Si no fos així, netejar amb gases impregnades amb alcohol 70º i, seguidament, sortir de la zona i retirar els EPI.

Si hi ha fluids biològics al terra, inactivar-los amb xopadors impregnats amb desinfectant abans de l’actuació de neteja.

Tots els residus són considerats biosanitaris grup II.

Fer la retirada sense perdre contacte visual amb mans.

Rebutjar la mascareta FFP2/FFP3 si no està íntegra ni seca. Es pot guardar plegada i protegida en bossa neta.

En treure els EPI, l’objectiu és evitar que la part contaminada entri en contacte amb el vestuari interior i, especialment, amb pell i mucoses.

Tocar mínimament les parts contaminades dels EPI per tal d’arrossegar la mínima contaminació possible. Els guants s’aniran contaminant més a mesura que avança la retirada.

Fer higiene de mans amb preparat de base alcohòlica en finalitzar la retirada dels EPI.

Veure versió pdf INFOGRAFIA 2.

GUANTS EXTERIORS

Veure infografia sobre com treure els guants amb seguretat.

Retirar un guant fent una pessigada a l’exterior. Retirar l’altre guant introduint 2 dits “girats” entre l’interior del guant i la bata.

BARRET EXTERIOR

Treure el barrer quirúrgic exterior, evitant tocar el cap.

BATA

Descordar la bata tocant el mínim la part exterior. Treure la bata molt lentament, per evitar generar aerosols, i anar embotint-la fins a capgirar-la.

ULLERES O PANTALLA FACIAL

Treure les ulleres agafant per la muntura, evitant el contacte amb la pell i el barret quirúrgic.

Les ulleres o la pantalla sempre es reutilitzen netejant-les i desinfectant-les amb detergent clorat (hipoclorit sòdic 0,5%).

MASCARETA QUIRÚRGICA

Agafar la mascareta amb una mà per la part central, allunyar-la de la cara i retirar-la agafant la goma amb una mà.

POLAINES

GUANTS INTERIORS

Treure de la mateixa manera que els exteriors. Veure infografia sobre com treure els guants amb seguretat.

Col·locació

Clica per + info

Activitats assistencials que compleixen alguna d’aquestes circumstàncies:

  • PROXIMITAT AL PACIENT
  • TEMPS PERLLONGAT
  • GENERACIÓ D’AEROSOLS

En activitats assistencials en zones COVID no tancades (Frontal Gran Via) i en Atenció Domiciliària, aquestes proteccions són una alternativa possible a les proteccions indicades per a activitats assistencials en zona COVID, on la bata impermeable és substituïda per la granota.

Recordar que les mascaretes han d’estar correctament col·locades per aconseguir la protecció respiratòria.

Cal tenir cura de la col·locació i, sobretot, la retirada dels EPI (granota: alta dificultat).

Recanvi diari de la uniformitat.

Veure versió pdf INFOGRAFIA 3.

GRANOTA

MASCARETA PROTECCIÓ (FFP2 / FFP3) + QUIRÚRGICA

Col·locar primer la FFP2 o FFP3, i per damunt la quirúrgica.

ULLERES O PANTALLA FACIAL

Si s’utilitzen ulleres, seran de muntura integral en procediments sobre via aèria que generen aerosols. En altres procediments, ulleres antiesquitxades.

CAPUTXA DE GRANOTA

GUANTS

Col·locar doble guants només en procediments assistencials que es requereixi o per maximitzar la protecció professional durant la retirada dels EPI. Canviar els exteriors a cada pacient. Guants interiors sota la granota i exteriors per sobre la granota.

DAVANTAL DE PLÀSTIC I MANEGUETS

Si s’escau, per exemple en higiene de pacients. Canviar a cada pacient.

Retirada

Clica per + info

Comprovar que cap EPI està trencat i que manté la integritat. Si no fos així, netejar amb gases impregnades amb alcohol 70º i, seguidament, sortir de la zona i retirar els EPI.

Evitar trepitjar on visiblement hi hagin fluids biològics. Si n’hi ha, inactivar-los amb xopadors impregnats amb detergent clorat (hipoclorit sòdic 0,5%) abans que passi neteja.

En cas d’habitació d’aïllament, abans de sortir, netejar el pany de la porta amb una gasa impregnada amb alcohol de 70º.

Rebutjar la mascareta FFP2/FFP3 si no està íntegra ni seca. Es pot guardar plegada i protegida en bossa neta.

Tots els residus són considerats biosanitaris grup II.

Fer la retirada sense perdre contacte visual amb mans.

En treure els EPI, l’objectiu és evitar que la part contaminada entri en contacte amb el vestuari interior i, especialment, amb pell i mucoses.
Tocar mínimament les parts contaminades dels EPI per tal d’arrossegar la mínima contaminació possible. Els guants s’aniran contaminant més a mesura que avança la retirada.

Fer higiene de mans amb preparat de base alcohòlica en finalitzar la retirada dels EPI.

Veure versió pdf INFOGRAFIA 3.

DAVANTAL DE PLÀSTIC I MANEGUETS

En cas que s’hagi fet servir, retirar. Treure lentament, per evitar generar aerosols, i anar embotint-lo fins a capgirar-lo.

GUANTS EXTERIORS

Veure infografia sobre com treure els guants amb seguretat.

Quan s’escau la utilització. Si s’utilitza un sol parell de guants, la retirada dels EPI sempre es farà amb un parell de guants nets.

Retirar un guant fent una pessigada a l’exterior. Retirar l’altre guant introduint 2 dits “girats” entre l’interior del guant i la granota.

PANTALLA FACIAL

Si es porta pantalla, retirar.

La pantalla sempre es reutilitza netejant-la i desinfectant-la amb detergent clorat (hipoclorit sòdic 0,5%).

CAPUTXA DE GRANOTA

GRANOTA

Treure tocant el mínim la part exterior, molt lentament, per evitar generar aerosols, i anar embotint-la fins a capgirar-la.

És preferible seure per treure primer un camal i després l’altre.

ULLERES

Treure les ulleres agafant per la muntura, evitant el contacte amb la pell i el barret quirúrgic.

Les ulleres sempre es reutilitzen netejant-les i desinfectant-les amb detergent clorat (hipoclorit sòdic 0,5%).

MASCARETA QUIRÚRGICA

Agafar la mascareta amb una mà per la part central, allunyar-la de la cara i retirar-la agafant la goma amb una mà.

GUANTS INTERIORS

Treure de la mateixa manera que els exteriors. Veure infografia sobre com treure els guants amb seguretat.

Clica per + info

Aquestes proteccions estan indicades per als professionals no assistencials (per exemple: distribució de farmàcia, magatzem, manteniment, residus, distribució de roba) que estiguin en zones assistencials COVID fora de l’habitació.

En el cas que aquests professionals estiguin en habitació, o en zones COVID no tancades tipus Frontal Gran Via, s’hauran de col·locar els EPI d’activitats assistencials en zones COVID. És a dir, que s’hauran de posar bata, guants, protecció ocular, o barret, depenent de la proximitat al pacient, el temps de permanència i l’activitat a realitzar. Retirar correctament.

Recordar que la mascareta ha d’estar correctament col·locada per aconseguir la protecció.

Es pot guardar una mascareta plegada i protegida en bossa neta.

Recordar la importància d’una acurada i freqüent higiene de mans.

Veure versió pdf INFOGRAFIA 4.

MASCARETA DE PROTECCIÓ (FFP2) + QUIRÚRGICA

Col·locar primer la FFP2, i per damunt la quirúrgica. En els espais comuns, cal canviar la mascareta quirúrgica.

GUANTS

Si s’escau per la seva activitat.

UNIFORMITAT

Vestuari i calçat segons l’activitat. Recomanat el recanvi diari de la uniformitat.

Versió 1

Clica per + info

Activitats assistencials que compleixen alguna d’aquestes circumstàncies:

  • PROXIMITAT AL PACIENT
  • TEMPS PERLLONGAT

La bata, els guants, la protecció ocular i el davantal, s’utilitzaran si el procediment a realitzar ho requereix: proximitat, risc d’esquitxada. Protecció respiratòria (FFP2 +MQ) si el temps de permanència prop de pacient és prolongat, si el pacient està sense mascareta o el procediment ho indica. Veure infografia EPI equip infermer en l’atenció al pacient no COVID.

En procediments que generen aerosols (intervencions sobre via aèria), s’utilitzaran les proteccions indicades per a activitats assistencials en zona COVID.

Recordar que les mascaretes han d’estar correctament col·locades per aconseguir la protecció respiratòria.

Rebutjar la mascareta FFP2/FFP3 si no està íntegra ni seca. Es pot guardar plegada i protegida en bossa neta.

Les activitats de neteja i desinfecció de superfícies segueixen les mateixes pautes de protecció que les activitats assistencials, excepte que utilitzen guants de neteja reutilitzables.

Cal tenir cura de la col·locació i, sobretot, la retirada dels EPI.

Recordar la importància d’una acurada i freqüent higiene de mans.

Recomanat el recanvi diari de la uniformitat.

Veure versió pdf INFOGRAFIA 5.

BARRET QUIRÚRGIC

Recomanat només en cas que el cabell pugui impedir el bon ús i retirada dels EPI.

MASCARETA DE PROTECCIÓ (FFP2) + QUIRÚRGICA

Protecció respiratòria segons procediment assistencial o temps prolongat de permanència en proximitat de pacient. Veure “Infografia equip infermer en l’atenció al pacient no COVID”.

Col·locar primer la FFP2 i, per damunt, la quirúrgica. En espais comuns, cal canviar la mascareta quirúrgica utilitzada en l’assistència.

BATA NO IMPERMEABLE

Utilitzar només si el procediment assistencial ho requereix.

En la retirada, per evitar generar aerosols, anar embotint-la fins a capgirar-la.

GUANTS

Utilitzar només si el procediment assistencial ho requereix. Col·locar cobrint el puny de la bata. Canviar a cada pacient.

ULLERES O PANTALLA FACIAL

Utilitzar només si el procediment assistencial ho requereix.

Les ulleres o la pantalla sempre es reutilitzen netejant-les amb detergent clorat (hipoclorit sòdic 0,5%).

DAVANTAL DE PLÀSTIC I MANEGUETS

Si s’escau, per exemple en higiene de pacients. Canviar a cada pacient.

Versió 2

Clica per + info

Activitats assistencials que compleixen les dues circumstàncies:

  • NO PROXIMITAT AL PACIENT
  • CURTA DURADA

La bata, els guants i la protecció ocular, s’utilitzaran si el procediment a realitzar ho requereix. No s’utilitzaran si no hi ha contacte directe amb pacient. Protecció respiratòria: Mascareta quirúrgica (MQ) si el temps de permanència prop de pacient és curt, si el pacient està amb mascareta o si el procediment no indica FFP2. Veure infografia EPI equip infermer en l’atenció al pacient no COVID.

En procediments que generen aerosols (intervencions sobre via aèria), s’utilitzaran les proteccions indicades per a activitats assistencials en zona COVID.

Les activitats de neteja i desinfecció de superfícies segueixen les mateixes pautes de protecció que les activitats assistencials, excepte que utilitzen guants de neteja reutilitzables.

Recordar que les mascaretes han d’estar correctament col·locades per aconseguir la protecció respiratòria.

Cal tenir cura de la col·locació i, sobretot, la retirada dels EPI.

Recordar la importància d’una acurada i freqüent higiene de mans.

Recomanat el recanvi diari de la uniformitat.

Veure versió pdf INFOGRAFIA 5.

MASCARETA QUIRÚRGICA

Correctament col·locada i ajustada.

BATA NO IMPERMEABLE

Utilitzar només si el procediment assistencial ho requereix.

En la retirada, per evitar generar aerosols, anar embotint-la fins a capgirar-la.

Clica per + info

Quan no es porti posada, per exemple durant els temps d’ingesta o de descans a l’aire lliure (amb distància), la mascareta es doblegarà i es guardarà en una bossa blanca, en una butxaca de l’uniforme.

Recordar que la mascareta ha d’estar correctament col·locada per aconseguir la protecció.

Recordar la importància d’una acurada i freqüent higiene de mans.

Veure versió pdf INFOGRAFIA 6.

MASCARETA QUIRÚRGICA

Utilitzar durant tota la jornada laboral. La mascareta es pot fer servir mentre estigui íntegra i seca.

UNIFORMITAT

Vestuari i calçat segons l’activitat (atenció a l’usuari, alimentació, manteniment, magatzem, residus, distribució roba, etc.).

Recomanat el recanvi diari de la uniformitat.