Activitat

Activitat global

  2020 2021
SEVAD11 Vallès Occidental Est
Grau III 579 734
Grau II 835 870
Grau I 1.332 1.284
No depenents 963 787
Total valoracions realitzades
3.709 3.675
  2020 2021
Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD)
EVO Sabadell 4.455 4.895
Total valoracions realitzades
4.455 4.895