Sabadell Gent Gran en cifras

actividad global

 20212022
empleo
Ocupación residencia a 31/12 (130 plazas) 89,20% 96,90%
Ocupación apartamentos a 31/12 (38 plazas) 89,40% 73,60%
Ocupación centro de día a 31/12 (40 plazas) 30% 85%