Hospital de Sabadell

Unitat d'Hospitalització Domiciliària

Unitat d'Hospitalització Domiciliària

Joan Solà Aznar - Coordinador de la Unitat d'Hospitalització Domiciliària

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 999 978
Estada mitjana 14,54 13,02
TOTAL ALTES 999 978

 


Facultatius

Joan Solà Aznar - Coordinador de la Unitat d'Hospitalització Domiciliària

  • Manuel Hernández Ávila
  • Abel Ramon Mujal Martínez

Infermeria

Marta Fernández  Ros - Gestora assistencial d'Infermeria


 La Unitat d’Hospitalitació Domiciliària és una unitat per ingressar pacients que requereixen ingrés hospitalari, i que tenen l’estabilitat clínica i social que permet fer aquest ingrés al domicili del pacient.

La Unitat disposa de 50 llits virtuals i està formada per 3 metges i 5 infermeres, i fa una activitat de entre 900 i 1.000 ingressos a l’any. Atén a tot tipus de pacients que requereixen hospitalització tant de patologia mèdica com quirúrgica i de totes les edats.

Aquesta unitat està integrada al Servei de Medicina Interna.

Coordinador de la Unitat d'Hospitalització Domiciliària

Fotografia de Joan Solà Aznar

Joan Solà Aznar