Hospital de Sabadell

Activitat

Salvador Navarro Soto - Director del Servei de Cirurgia General i Digestiva

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 2.360 1.930
Estada mitjana 5,06 5,28
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 945 655
TOTAL ALTES 3.305 2.585
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 1.865 1.541
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 982 690
Cirurgia Menor 1.030 535
TOTAL INTERVENCIONS 3.877 2.766

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 6.665 4.834
Visites successives 10.385 8.104
TOTAL VISITES 17.050 12.938