Hospital de Sabadell

Activitat

Joan Solà Aznar - Coordinador de la Unitat d'Hospitalització Domiciliària

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 999 978
Estada mitjana 14,54 13,02
TOTAL ALTES 999 978