Hospital de Sabadell

Foto de l'equip del Servei de l'Aparell Digestiu

Activitat global

Jordi Gratacós Masmitjà - Director del Servei de Reumatologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 88 82
Estada mitjana 11,92 13,6
Total altes 88 82
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Major Ambulatòria - -
Cirurgia Menor 2.948 2.555
Total intervencions 2.948 2.555

 

  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 3.971 5.692
Visites successives 13.154 14.300
Total visites 17.125 19.992
Sessions hospitals de dia

1.758

1.549

 

Enllaços d'interès