Hospital de Sabadell

Presentació

Aquest servei assistencial està integrat en el catàleg de prestacions de la Corporació Sanitària Parc Taulí.
En aquesta portada oferim informació bàsica sobre els facultatius que hi formen part, la ubicació dels dispositius d'atenció, les dades de contacte i, si s'escau, l'enllaç a la pàgina web pròpia del servei.

Director del Servei de Cirurgia General i Digestiva

fotografia del Dr. Jesús Luelmo

Salvador Navarro Soto