Hospital de Sabadell

L'Hospital de Sabadell en xifres

Activitat global

Activitat global

  2016 2017
Altes
Altes d'hospitalització convencional 21.386 23.159
Estada mitjana 6,94 6,82
Altes Urgències 5.074 4.266
Altes cirurgia major ambulatòria 9.374 10.418
Total altes aguts 35.885 37.843

 

  2016 2017
Consultes externes 1
Primeres visites 177.107 173.547
Visites successives 312.941 291.349
Total visites 490.048 464.896
Successives/primeres 1,74 1,66
Exploracions gabinets d'atenció especialitzada 87.349 88.389
1 Inclou les visites realitzades a Farmàcia i a Treball Social

 

Hospitals de dia
  2016 2017
Sessions Hospitals de Dia 45.832 48.187
  2016 2017
Urgències 2
Malalts atesos a Urgències 139.937 141.657
Trasllats a altres centres des d'Urgències (per manca de llit) 3.658 3.234
1 Incloses les Urgències de Salut Mental    

 

Parts
  2016 2017
Parts 2.356 2.250

 

  2016 2017
Intervencions quirúrgiques
Intervencions de cirurgia major 18.890 20.214
Cirurgia convencional 8.311 8.675
Cirurgia major ambulatòria 3 10.579 11.539
Intervencions de cirurgia menor 3 14.574 15.056
Total intervencions quirúrgiques 33.464 35.270
3 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

 

Farmàcia
  2016

2017

Unidosi i dispensació    
Nombre línies prescripció validades totals 1.893.814 1.834.714
Nombre dosis dispensades 5.365.720 5.554.996
Nombre dispensacions ambulatòries 33.835 35.307
Elaboració pròpia de medicaments    
Nombre lots fórmules magistrals 3.626 3.908
Nombre nutricions parenterals 4.060 4.051
Nombre preparacions citotòxics 21.333 25.176
Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils 2.356 2.790

 

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2017

Altes

194

2016: 184

Consultes externes

2.113

2016: 2.228

Exploracions

402

2016: 397

Sessions
hospital de dia

219

2016: 208

Urgències 1

388

2016: 383

Parts

6,2

2016: 6,5

Intervencions cirurgia major

86

2016: 86

Cirurgia convencional

39

2016: 38

Cirurgia major ambulatòria 2

53

2016: 48

Intervencions cirurgia menor 2

68

2016: 66

Total intervencions

160

2016: 152

1 Inclou les Urgències de Salut Mental

2 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

Activitat per serveis assistencials

Activitat per serveis assistencials

 

Centre d'Atenció a la Dona i a l'Infant (CADI)

Directora clínica - Pepi Rivera Luján

 

Centre d'Especialitats Mèdiques

Director clínic - Jesús Luelmo Aguilar

 

Centre Quirúrgic

Director clínic - Salvador Navarro Soto

 

Àrees clíniques i assistencials de suport

 

Serveis clínics i assistencials de suport