L'Hospital de Sabadell en xifres


Activitat global

  2019 2020
Altes
Altes d'hospitalització convencional 23.394 21.691
Estada mitjana 7,23 7,52
Altes Urgències 5.242 5.090
Altes cirurgia major ambulatòria 10.840 8.451
Total altes aguts 39.288 35.232

 

  2019 2020
Consultes externes 1
Primeres visites 133.908 113.537
Visites successives 324.427 311.524
Total visites 458.335 425.061
Successives/primeres 3,42 3,74
Exploracions gabinets d'atenció especialitzada 97.946 65.489
1 Inclou les visites realitzades a Farmàcia i a Treball Social

 

Hospitals de dia
  2019 2020
Sessions Hospitals de Dia 47.203 39.915
  2019 2020
Urgències 2
Malalts atesos a Urgències 146.443 103.444
Trasllats a altres centres des d'Urgències (per manca de llit) 3.410 3.226
1 Incloses les Urgències de Salut Mental    

 

Parts
  2019 2020
Parts 2.219 2.023

 

  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Intervencions de cirurgia major 20.053 15.637
Cirurgia convencional 8.118 6.384
Cirurgia major ambulatòria 3 11.935 9.253
Intervencions de cirurgia menor 3 14.382 11.314
Total intervencions quirúrgiques 34.435 26.951
3 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)

 

Farmàcia
  2019 2020
Unidosi i dispensació    
Nombre línies prescripció validades totals 340.802 -
Nombre dosis dispensades 5.942.779 5.476.106
Nombre dispensacions ambulatòries 34.980 30.782
Elaboració pròpia de medicaments    
Nombre lots fórmules magistrals 3.634 3.541
Nombre nutricions parenterals 3.643 4.372
Nombre preparacions citotòxics 23.160 23.696
Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils 2.530 2.567

 


Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2020

Altes

111

2019: 202

Consultes externes

1.932

2019: 2.066

Exploracions

298

2019: 445

Sessions
hospital de dia

181

2019: 215

Urgències 1

283

2019: 401

Parts

6

2019: 6

Intervencions cirurgia major

71

2019: 91

Cirurgia convencional

29

2019: 37

Cirurgia major ambulatòria 2

42

2019: 54

Intervencions cirurgia menor 2

51

2019: 65

Total intervencions

123

2019: 157

1 Inclou les Urgències de Salut Mental

2 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)


Activitat per serveis assistencials

 

Àrea d'Atenció a la Dona i a l'Infant (CADI)

Directora clínica - Pepi Rivera Luján

 

Àrea d'Especialitats Mèdiques

Director clínic - Ricard Comet Monte

 

Àrea d'Especialitats Quirúrgiques

Director clínic - Salvador Navarro Soto

 

Àrees clíniques i assistencials de suport

 

Serveis clínics i assistencials de suport