Hospital de Sabadell

Altres Malalties Minoritàries

Les malalties minoritàries (MM), també anomenades rares, són un grup molt nombrós integrat per més de 7.000 entitats clíniques que tenen una baixa prevalença en la població. Aquestes son malalties molt heterogènies, poden afectar a més d'un òrgan o sistema del cos al mateix temps i sovint són cròniques i debilitants. Així doncs ens trobem davant d'unes patologies complexes de diagnosticar, complexes d'abordar, complexes de tractar i fins i tot complexes de classificar.

Per fer front a aquesta situació l'Hospital Universitari Parc Taulí a creat uns circuits d'atenció específics per tal de minimitzar aquestes dificultats i poder donar així la millor resposta possible.

Actualment, entre totes les malalties minoritàries existents, hi trobem patologies on clarament la seva ontologia, simptomatologia, afectació i, per tant, classificació són extramadament complexes podent formar part al mateix temps de diversos grups de malalties minoritàries o fins i tot no pertànyer a cap grup en concret. Aquest n'és el seu espai. Així mateix, aquestes patologies comprènen una àmplia gamma de malalties congènites, hereditàries i trastorns adquirits.

L'equip, coordina els esforços de multitud d'especialistes que tracten als pacients amb malalties genètiques rares, tant congènites com hereditàries així com les malalties no genètiques adquirides, amb els tractaments coneguts més efectius.

La unitat està integrada per un ampli equip de professionals especialitzats i compta amb la col·laboració de totes les disciplines que permeten la valoració i el seguiment del pacient amb professionals excel·lents en el tractament de patologies hereditàries, congènites i adquirides rares. Així mateix, l'hospital compta amb el suport de serveis centrals amb dilatada experiència en l'atenció d'aquestes malalties. Tots aquests especialistes recolzant-se en tecnologia d'última generació permeten oferir als pacients una cura integral de les seves patologies.

L'Hospital Universitari Parc Taulí treballa per aconseguir un tracte personalitzat i una atenció continuada a les famílies juntament amb l'esforç de la resta de professionals no mèdics del centre.

L'hospital disposa d'unes instal·lacions completes: Consultes Externes, Hospitals de Dia, Hospitalització, Urgències, Quiròfans així com Medicina Intensiva pediàtrica i d'adults a més de personal d'infermeria d'alta resolució en el maneig d'aquest pacients.

Tot l'anterior permet a l'Hospital Universitari Parc Taulí posar a disposició dels seus pacients una cura integral de les seves patologies amb una alta qualitat assistencial.