Hospital de Sabadell

Informació per als professionals

Com derivar un pacient?

Derivar un pacient a la Unitat de Malalties Minoritàries - Parc Taulí

Per derivar un pacient a la Unitat de Malalties Minoritàries del Parc Taulí és imprescindible que ens feu arribar una sol·licitud de derivació a l'oficina d'enllaç. No és possible accedir a la Unitat de Malalties Minoritàries per iniciativa pròpia dels pacients.

1) En cas que L'Hospital Parc Taulí sigui l'hospital de referència del pacient, cal que envieu una sol·licitud de derivació a la Unitat de Malalties Minoritàries del Parc Taulí com a centre pertanyent a la Xarxa d'Atenció a les Malalties Minoritàries de Catalunya. La sol·licitud de derivació la podeu fer arribar a través de l'oficina d'enllaç malgrat no sapigueu a quin especialista dirigir-la. 

2) En cas que L'Hospital Parc Taulí no fos l'hospital de referència del pacient, cal que feu una sol·licitud de derivació a l'hospital de referència del pacient. Des d'allà, l'especialista de l'hospital de referència, podrà sol·licitar una derivació a la Unitat de Malalties Minoritàries del Parc Taulí com a centre pertanyent a la Xarxa d'Atenció a les Malalties Minoritàries de Catalunya. La sol·licitud de derivació des de l'hospital de referència del pacient es pot fer arribar a través de l'oficina d'enllaç.

Per qualsevol tipus d'informació o gestió relacionada amb les malalties minoritàries podeu contactar sempre amb l'Oficina d'Enllaç.

Oficina d'enllaç

 • Gestió administrativa de les sol·licituds de derivació (programació).
 • Gestió administrativa de les sol·licituds d’interconsulta (programació).
 • Posar en contacte professionals externs i interns per consultories.
 • Gestió de casos de pacients sense diagnòstic.
 • Seguiment de pacients sense diagnòstic.
 • Gestió de trucades i correus electrònics
 • Orientació i assessorament telefònic a familiars i persones afectades per una malaltia minoritària.
 • Tasques d’enllaç i comunicació amb la resta de recursos sanitaris, socials, ensenyament, etc.
 • Registre de pacients amb malalties minoritàries.
 • Coordinació de tasques integradores (agrupació de visites, seguiment de pacients, etc).

 

Com contactar amb un professional?

Com contactar amb professionals de la Unitat de Malalties Minoritàries

L'oficina d'enllaç funciona com a finestreta única d'entrada i sortida d'informació de tot el què fa referència a les malalties minoritàries. Així doncs, si voleu posar-vos en contacte amb algun dels nostres professionals a mode de consultoria i/o assessorament professional només cal que ens feu arribar un correu electrònic o realitzeu una trucada telefònica i des de l'oficina d'enllaç us posarem en contacte amb el professional més indicat per atendre les vostres necessitats com a professionals de la salut, de l'àmbit social o de l'àrea d'ensenyament. 

Oficina d'enllaç

 • Gestió administrativa de les sol·licituds de derivació (programació).
 • Gestió administrativa de les sol·licituds d’interconsulta (programació).
 • Posar en contacte professionals externs i interns per consultories.
 • Gestió de casos de pacients sense diagnòstic.
 • Seguiment de pacients sense diagnòstic.
 • Gestió de trucades i correus electrònics
 • Orientació i assessorament telefònic a familiars i persones afectades per una malaltia minoritària.
 • Tasques d’enllaç i comunicació amb la resta de recursos sanitaris, socials, ensenyament, etc.
 • Registre de pacients amb malalties minoritàries.
 • Coordinació de tasques integradores (agrupació de visites, seguiment de pacients, etc).

 

Altres consultes

Per qualsevol altre informació que necessiteu podeu posar-vos en contacte sempre amb l'oficina d'enllaç i el nostre personal posarà al vostre abast la miillor solució possible en cada circumstància.

Oficina d'enllaç

 • Gestió administrativa de les sol·licituds de derivació (programació).
 • Gestió administrativa de les sol·licituds d’interconsulta (programació).
 • Posar en contacte professionals externs i interns per consultories.
 • Gestió de casos de pacients sense diagnòstic.
 • Seguiment de pacients sense diagnòstic.
 • Gestió de trucades i correus electrònics
 • Orientació i assessorament telefònic a familiars i persones afectades per una malaltia minoritària.
 • Tasques d’enllaç i comunicació amb la resta de recursos sanitaris, socials, ensenyament, etc.
 • Registre de pacients amb malalties minoritàries.
 • Coordinació de tasques integradores (agrupació de visites, seguiment de pacients, etc).