Activitat

Ana Rosa Ochagavía Calvo - Cap de l'Àrea de Malalt Crític

  2018 2019
Ingressos
Total ingressos
2.077 2.144
Estada mitjana 4,15 4,17
Derivacions a altres Serveis de l'Hospital 1.721 1.743
  2018 2019
Altes
Altes convencionals aguts 254 302
Estada mitjana 8,04 7,57
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1 -
Total altes 254 302