Hospital de Sabadell

Activitat

Rosa Rosell Ferrer - Directora del Servei d'Otorinolaringologia

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 421 280
Estada mitjana 2,6 2,69
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 435 338
Total altes 856 618
  2019 2020
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional 422 265
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 436 341
Cirurgia Menor 149 65
Total intervencions 1.007 671
  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 6.331 7.212
Visites successives 13.744 11.329
Total visites 20.075 18.541