Presentació

La Unitat de Patologia Mamària del Parc Taulí és una unitat integrada per professionals de diversos serveis i àmbits, amb l'objectiu d'oferir a les pacients una atenció sanitària de qualitat, resolutiva i integral, proporcionant-les informació sobre el seu diagnòstic i tractament, tenint sempre en compte les seves necessitats individuals i respectant les seves decisions al llarg de tot el procés.

Els àmbits i serveis que la integren són: Cirurgia, Cirurgia Plàstica, Diagnòstic per la Imatge, Fisioteràpia i Rehabilitació, Ginecologia i Obstetrícia, Genètica Clínica, Infermeria, Medicina Nuclear, Oncologia, Oncologia Radioteràpia, Patologia, Psicologia i Treball Social. Aquest equip es reuneix setmanalment per planificar un tractament més personalitzat dels diferents casos.