Hospital de Sabadell

Sepsim

Introducció


La sèpsia greu té una elevada incidència, mortalitat hospitalària i importants costos assistencials. En els últims anys diferents estratègies no han provocat la reducció esperada de la morbimortalitat, encara que algunes accions educatives la redueixen, com les realitzades sobre l'antibioticoteràpia precoç.

La educació mèdica basada en simulació (EMBS) és una eina docent que es basa en el desenvolupament d'escenaris similars als reals. Té un impacte positiu en la formació de professionals sanitaris (PS), millorant la qualitat del procés assistencial i reduint complicacions. A més millora la imatge institucional i dels PS i redueix costos assistencials.

La microsimulació és una modalitat de EMBS obtinguda de noves tecnologies informàtiques visuals i interactives, que permet la formació i avaluació contínua dels PS més enllà de l'estudi pilot.

L’equip del Centre d’educació Medica Basada en Simulació (CEMBS) de Parc Tauli Hospital Universitari ha obtingut una beca CIR 2012 pel desenvolupament d’aquest software de microsimulació:

Educació Mèdica Basada en Simulació com a mètode innovador per millorar el procés assistencial en pacients sèptics. Impacte de la microsimulació. Estudi pilot.

Objectius

 

 • General: Millora del procés assistencial mitjançant l'aplicació de EMBS.
   
 • Específics:
  • Millora del diagnòstic, i del tractament.
  • Compliment d'indicadors de qualitat assistencials.
  • Facilitar el procés formatiu, d'actualització i d'avaluació.
  • Generar innovació en educació sanitària.
  • Promoure reducció de costos assistencials i docents.

Descripció del projecte


Hem dissenyat una aplicació de microsimulació en la que el subjecte ha de resoldre un cas de sèpsia i serà puntuat.

Es tracta d’un software educatiu basat en microsimulació, en format “serious game”, al que s’inclou una acció educativa amb escenaris vinculats a sèpsia greu i xoc sèptic, on es reforçarà:

 • Detecció precoç de la sèpsia (concepte de codi sèpsia)
 • Tractament precoç del focus infecciós.
 • Maneig hemodinàmic precoç.
 • Ventilació mecànica protectora.


S'adaptarà a diferents situacions clíniques considerant diferents focus infecciosos aplicant criteris diagnòstics clínics i per imatge, presència de fallida orgànica, i els seus tractaments segons les guies de maneig del pacient sèptic (ajustades a la propera actualització).

Material i mètode


El personal sanitari del Parc Tauli Hospital Universitari, participarà en una intervenció:

La intervenció educativa consisteix en l'aplicació dels escenaris, avaluant el grau de compliment de les variables indicades a les guies d’actuació en sèpsia mitjançant check-list dels “bundles” de la Sepsis Surviving Campaign.
 

 • Impacte directe: millora del procés assistencial i adquisició de coneixement.

La població està constituïda per metges i infermers amb perfil laboral que impliqui contacte amb el pacient sèptic, unificant criteris d'acció basats en les guies internacionals d'actuació en sèpsia i complint amb indicadors de qualitat.
 

 • Etapes a seguir:
  • Estratificació de la població de treballadors sanitaris.
  • Aplicació dels escenaris com acció educativa i avaluació del T0.
  •  Aplicació dels escenaris com acció educativa i avaluació del T1.
  • Anàlisi de dades.
  • Resultats.
    
 • Impacte mediat: Amb l’acompliment d’objectius d’aquest projecte, de forma diferida, es pot fer anàlisi de reducció de costos i mortalitat.
   
 • Anàlisi estadística

La població de PS avaluats a "T0" i a "T1" serà la mateixa