Fundació Parc Taulí

La Fundació Parc Taulí és l’entitat gestora de l’I3PT, que posa a disposició l’estructura necessària per portar a terme la finalitat de l’institut.

Va ser creada el 1993 per les entitats Mútua Sabadellenca i Caixa d’Estalvis de Sabadell amb l’objecte de potenciar la docència, la recerca i la innovació entre els professionals del Parc Taulí, tant des de l’òptica cientificomèdica com des de la gestió i organització de l’activitat assistencial.

El treball per a l’excel·lència científica i per a la construcció d’un model de recerca i innovació autosostenible i generador de potencial de negoci són els eixos sobre els quals pivota la seva activitat. La Fundació està compromesa amb els seus investigadors, amb la comunitat científica i amb el territori. En aquest sentit incorpora empreses, centres tecnològics, centre de coneixement i la universitat de referència, la UAB, en el seu model, conformant un veritable ecosistema de la recerca i la innovació.

Valors com creativitat, treball en equip, excel·lència, transversalitat i cooperació impregnen el treball i la cultura d’empresa i suporten la veritable força motriu de tota aquesta activitat: el coneixement i la motivació dels professionals en la cerca de mètodes i eines que ajudin a una millora de la salut de les persones.

Tot això és possible gràcies al suport dels òrgans de govern i de la direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí i de la Fundació Parc Taulí, així com al treball i la il·lusió dels seus professionals.

Missió

 • Donar suport a les institucions del Parc Taulí en aspectes de docència, de recerca/innovació, en la formació científico-mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sostenen el model assistencial.
 • Establir lligams d’àmbit nacional o internacional amb universitats, institucions o indústries del sector sanitari i amb la societat civil.

Estatuts de la Fundació Parc Taulí

Patronat

És l’òrgan de govern de la Fundació Parc Taulí.

President

 • Francesc Gòdia Casablancas – Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Vicepresident

 • Mariona Creus i Virgili – Presidenta de Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)

Vocals

 • Joan Martí López – Director general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)
 • Lluís Brunet Berch – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Francesc Luque López – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Joan Marcet Morera – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Manel Balcells Díaz – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Isabel Amat Riera – Nomenada per la Fundació Parc Taulí
 • Lluís Donoso Bach – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Xavier López Luján – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Miquel Ángel Seguí Palmer – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Joan Tàsias Margenat – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Robert Fabregat i Fuentes – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Sabadell Asseguradora Companyia d’Assegurances i Reassegurances, S.A. – Membre nat, pendent de nomenament de representant
 • BBVA – Membre nat, pendent de nomenament de representant.
 • Banc Sabadell, representat pel Francesc Casas Selvas – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Armand Sánchez Bonastre – Nomenat per la Fundació Parc Taulí, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Manuel Armengol Carrasco – Nomenat per la Fundació Parc Taulí, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona
 • Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, representada per Ramon Alberich Ferrer – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Mútua Sabadellenca, Fundació Privada – Membre nat, pendent de nomenament de representant

Secretari

 • Francesc Luque López – Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Vicesecretària

 • M. Dolores Prados Cazorla – Nomenada per la Fundació Parc Taulí

Comissió mixta Universitat Autònoma de Barcelona – Institut Universitari Parc Taulí (UAB)

Nomenats per part de la Fundació Parc Taulí

 • Francesc Gòdia Casablancas – President de la Fundació Parc Taulí
 • Lluís Blanch Torra – Director de l’Institut Universitari Parc Taulí / Direcció delegada de la Fundació Parc Taulí
 • Joan Martí López – Director de la Fundació Parc Taulí / Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Nomenats per part de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • Miquel Vilardell Tarrés Catedràtic de universitat numerari
 • Carles Jaime Cardial – Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació
 • Salvador Navarro Soto – Secretari
En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació