Fundació Parc Taulí

La Fundació Parc Taulí és l’entitat gestora de l’I3PT, que posa a disposició l’estructura necessària per portar a terme la finalitat de l’institut.

Va ser creada el 1993 per les entitats Mútua Sabadellenca i Caixa d’Estalvis de Sabadell amb l’objecte de potenciar la docència, la recerca i la innovació entre els professionals del Parc Taulí, tant des de l’òptica cientificomèdica com des de la gestió i organització de l’activitat assistencial.

El treball per a l’excel·lència científica i per a la construcció d’un model de recerca i innovació autosostenible i generador de potencial de negoci són els eixos sobre els quals pivota la seva activitat. La Fundació està compromesa amb els seus investigadors, amb la comunitat científica i amb el territori. En aquest sentit incorpora empreses, centres tecnològics, centre de coneixement i la universitat de referència, la UAB, en el seu model, conformant un veritable ecosistema de la recerca i la innovació.

Valors com creativitat, treball en equip, excel·lència, transversalitat i cooperació impregnen el treball i la cultura d’empresa i suporten la veritable força motriu de tota aquesta activitat: el coneixement i la motivació dels professionals en la cerca de mètodes i eines que ajudin a una millora de la salut de les persones.

Tot això és possible gràcies al suport dels òrgans de govern i de la direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí i de la Fundació Parc Taulí, així com al treball i la il·lusió dels seus professionals.

Missió

 • Donar suport a les institucions del Parc Taulí en aspectes de docència, de recerca/innovació, en la formació científico-mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sostenen el model assistencial.
 • Establir lligams d’àmbit nacional o internacional amb universitats, institucions o indústries del sector sanitari i amb la societat civil.

Estatuts de la Fundació Parc Taulí

Patronat

És l’òrgan de govern de la Fundació Parc Taulí.

President

 • Francesc Gòdia Casablancas – Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Vicepresident

 • Mariona Creus i Virgili – Presidenta de Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)

Vocals

 • Joan Martí López – Director general del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)
 • Lluís Brunet Berch – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Francesc Luque López – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Joan Marcet Morera – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Manel Balcells Díaz – Nomenat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Isabel Amat Riera – Nomenada per la Fundació Parc Taulí
 • Lluís Donoso Bach – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Xavier López Luján – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Miquel Ángel Seguí Palmer – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Joan Tàsias Margenat – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Robert Fabregat i Fuentes – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Sabadell Asseguradora Companyia d’Assegurances i Reassegurances, S.A. – Membre nat, pendent de nomenament de representant
 • BBVA – Membre nat, pendent de nomenament de representant.
 • Banc Sabadell, representat pel Francesc Casas Selvas – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Armand Sánchez Bonastre – Nomenat per la Fundació Parc Taulí, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Manuel Armengol Carrasco – Nomenat per la Fundació Parc Taulí, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona
 • Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, representada per Ramon Alberich Ferrer – Nomenat per la Fundació Parc Taulí
 • Mútua Sabadellenca, Fundació Privada – Membre nat, pendent de nomenament de representant

Secretari

 • Francesc Luque López – Nomenat per la Fundació Parc Taulí

Vicesecretària

 • M. Dolores Prados Cazorla – Nomenada per la Fundació Parc Taulí

Comissió mixta Universitat Autònoma de Barcelona – Institut Universitari Parc Taulí (UAB)

Nomenats per part de la Fundació Parc Taulí

 • Francesc Gòdia Casablancas – President de la Fundació Parc Taulí
 • Lluís Blanch Torra – Director de l’Institut Universitari Parc Taulí / Direcció delegada de la Fundació Parc Taulí
 • Joan Martí López – Director de la Fundació Parc Taulí / Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Nomenats per part de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 • Miquel Vilardell Tarrés Catedràtic de universitat numerari
 • Carles Jaime Cardial – Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació
 • Salvador Navarro Soto – Secretari
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.