Condicions d'ús de la sala

  • En cap cas no es podrà superar l’aforament de la sala (208 persones), ni l’horari de realització de l’activitat establerts i acordats a la reserva.
  • Caldrà seguir en tot moment les indicacions de la persona responsable assignada pel Parc Taulí.
  • Si els organitzadors requereixen d’equipament tècnic no disponible a la sala, hauran de presentar la relació d’equipament i l’empresa a qui pensen contractar-lo per obtenir prèviament el vist-i-plau del Parc Taulí, que també podrà aconsellar sobre empreses externes que ja coneguin les característiques de la sala.
  • No es podrà penjar ni clavar cap objecte, pòster... ni a les parets de l’Auditori ni a les del vestíbul d’accés.
  • Qualsevol tipus de càtering – que sempre serà a càrrec de l’organitzador – s’haurà de servir únicament al vestíbul de l’Auditori. El Parc Taulí pot aconsellar sobre empreses que puguin oferir aquest servei.