Què és el càncer de mama?

El càncer de mama és el més freqüent en les dones, i la seva incidència o probabilitat d'aparició augmenta amb l'edat. Donat que la majoria dels factors de risc coneguts estan molt relacionats amb qüestions hormonals i/o d'altres difícilment modificables mitjançant accions de prevenció primària, la detecció precoç del càncer (també anomenada cribratge o prevenció secundària), ara per ara, és l'estratègia més eficaç per la lluita contra aquesta malaltia.

La mamografia és la prova de cribratge per excel·lència, amb una considerable sensibilitat. El cribratge poblacional del càncer de mama ha demostrat reduir la mortalitat per aquesta malaltia a la població. Cal tenir en compte altres efectes, com ara els falsos positius o els falsos negatius (donat que el procés de cribratge no té una sensibilitat i una especificitat del 100%).

Tríptic del Programa

Català ] - [ Castellà ]

Contacte