Comunicació Pòster

En el pòster ha de figurar:

Títol
Dades del/s autor/s o equip responsable
Introducció
Objectius
Descripció
Aspectes més rellevants
Resultats o conclusions


Últim dia per l'enviament: 31/05/19