Activitats i materials de formació d'usuaris

Oferim un programa de formació global i Í­ntegre, però modulable en funció de les necessitats de cada professional o servei. Procurem que les activitats de formació siguin dirigides, sempre que sigui possible, a grups homogenis de professionals.

Sessions

  • Recursos d'informació disponibles a la biblioteca
  • Cerca d'informació en bases de dades especialitzades (PubMed, ISI Web of Knowledge, Cochrane Library, UptoDate, bases de dades d'infermeria, bases de dades d'imatges...)
  • Softwares de gestió bibliogràfica (MyEndnoteWeb, Refworks...)
  • Ciència 2.0: comunitats acadèmiques i de recerca
  • Indicadors bibliomètrics i anàlisi de la producció cientí­fica
  • Millora de la visibilitat i impacte de la producció cientí­fica

Materials de formació recomenats